Det var pandemi og restriksjoner i dette landet da Rørlegger på hjul ble lansert i mars 2021. Et konsept skreddersydd for de små og mellomstore rørleggerbedriftene, med 1-5 ansatte. 

- Flere bedrifter har hatt betydelig vekst i tiden som medlem hos oss, og vi kaster dem selvsagt ikke ut om de overstiger 5 ansatte, påpeker han. 

Rørlegger på hjul er en kjede og et supplement til VVS Eksperten, som gjør at medlemmene nyter godt av mange stordriftsfordeler knyttet til innkjøp, datasystemer, markedsføring etc. 

- Samtidig har medlemmene den samme friheten som i VVS Eksperten. Det vil si at den enkelte bedrift bestemmer selv hvilke de vil handle hos og hvilke aktiviteter man vil være med på. Det er jo de som kjenner sitt lokalmarked best, og det er i bedriftene verdiskapningen skjer.  Og kjedekontoret legger til rette for en mest mulig effektiv og lønnsom hverdag, sier Bøkeid. 

- Som alenerørlegger, eller kanskje med en eller to ansatte, handler det om å kunne være mest mulig ute og produsere.

Landsdekkende kjede

Rørlegger på hjul er en landsdekkende kjede, og har medlemmer i alle deler av landet. 

- Hovedtyngden av medlemmene ligger i Oslo og Viken, og vi er også godt representert i øvrige regioner, og det er plass til flere. 

- Kjeden passer veldig godt for etablerte - og nyetablerte bedrifter. Men den sterke veksten er også et resultat av at fornøyde medlemmer snakker opp kjeden og anbefaler oss til andre. Det er en god markedsføring for oss, og jeg har veldig tro på at vi skal klare en betydelig vekst i tiden som kommer, påpeker Bøkeid. 

Jevn utvikling fra start

Allerede i etableringsåret kunne kjeden registrere stor interesse for konseptet, og medlemsmassen steg jevnt og trutt selv om det lenge var vanskelig med fysiske besøk ute i felten. 

- Når vi ser hvordan markedet utvikler seg, er det mer og mer viktig å ha et slikt tilbud til bransjen, så man ikke står alene om alt. Du er ikke i nærheten av å kunne fremforhandle så gode avtaler og priser som vi kan, gjennom vårt store innkjøpsvolum og brede kontaktnettverk. Vi har to personer som forhandler langsiktige avtaler med leverandører, som gir stor forutsigbarhet. Og vi har en bredde i sortimentet som overstiger det den enkelte grossist kan tilby. Dette gjør at våre medlemmer sine kunder finner akkurat de produktene og løsningene de har behov for, understreker medlemsansvarlig i Rørlegger på hjul. 

Medlemmene får også tilgang til et dashbord, hvor de har full oversikt over alle avtaler og eget vareuttak. Her ligger alt lett tilgjengelig med noen få tastetrykk.

- Og er det noe du lurer på, står vi på kjedekontoret klare til å svare. Her er vi 7 ansatte som håndterer 3 ulike kjeder med til sammen over 650 medlems bedrifter.

 

Stort nettverk

Bøkeid trekker også fram det store nettverket medlemmene får tilgang til gjennom vår store leverandør base og ikke minst kjedekontoret, med unik knowhow og hvor det deles erfaringer på kryss og tvers. 

- Jeg har ennå ikke møtt ett eneste medlem som har sagt at de hadde forventet mer enn det vi kan tilby. De aller fleste har derimot uttrykt at de er kjempefornøyde, og at medlemskapet letter hverdagen deres betraktelig. 

Som en del av toårsmarkeringen, tilbyr kjeden internettsider til alle sine medlemmer. 

- Vi har lagd nye hjemmesider til alle medlemmer i VVS Eksperten, som vi er i sluttfasen av nå. Deretter drar vi i gang med Rørlegger på hjul, bygd på samme plattform, men skreddersydd til Rørlegger på hjul konseptet. 

 

Fornøyd daglig leder

Daglig leder Kai Johnsen deler Bøkeid sin begeistring og optimisme, og er svært fornøyd med det arbeidet som er gjort. 

- Ja, dette har vært en utrolig spennende og morsom reise, fra den spede begynnelsen hvor vi var veldig usikre på om vi skulle kjøre i gang eller ikke. Men så trykket vi på knappen, og den satsingen ser vi resultatet av nå. Rørlegger på hjul er vel den rørleggerkjeden i Norge som vokser raskest. Og vi skal fortsette å vokse. Er det bedrifter som ønsker å være med, så bare ta kontakt. Sammen er vi sterke, minner han om. 

At mange av medlemsbedriftene har hatt en sterk organisk vekst mens de har vært medlemmer, er et godt bevis på at de tilfører medlemmene verdier. 

- Vi har et tilbud for alle, og gjennom hele bedriftens vekstfase. 

Rørlegger på hjul krever ingen medlemsavgift. Slik skal det være også i framtiden, lover han. 

- Ja, her skal det ikke koste medlemmene noe eller forplikte seg til en masse greier. Her skal de bare få fordeler!