Arbeids- og inkluderingsdepartementet hadde også et forslag på høring om forbud mot innleie på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Selv om ikke noe er besluttet ennå, ber Rørentreprenørene departementet i et skriv om unntak og endringer fra det foreslåtte innleieforbudet. 

Brevet er signert administrerende direktør Marianne W. Røiseland og advokat Trond Martiniussen i Rørentreprenørene Norge, hvor de skriver følgende:

«Departementet påpeker i proposisjonen at økt bruk av permitteringsinstituttet og delte stillinger kan bli konsekvens av å innføre et innleieforbud. RørNorge deler med bekymring departementets vurdering. En mer utrygg arbeidshverdag, med permittering og i verste fall oppsigelse, vil gjøre rørleggerfaget mindre attraktivt og dermed kunne redusere kvalitet på viktig infrastruktur knyttet til helse, miljø og sikkerhet.  

Les også: Regjeringen vil skjerpe reglene for innleie

Konsekvensen av et innleieforbud kan i tillegg til økt bruk av permittering, bli en endring av bedriftsstruktur. RørNorge mener strukturen med små og mellomstore rørleggerbedrifter er god. Den bidrar til gode arbeidsplasser over hele landet og den har gjort deling av arbeidskraft produksjonsbedrifter imellom til en positiv sideeffekt. RørNorge fraråder et regelverk som favoriserer selskaper med en rekke underselskap, og med konsernmodeller som ikke berøres av innleieforbud. Dersom en slik struktur først etableres for vår bransje, kan den være vanskelig å reversere».

Les også: Bomskudd fra Hadia når hun vil forby innleie av arbeidskraft på Østlandet

De mener også at en avgrensning for rørleggerfaget er ikke vanskelig å praktisere, ettersom faget også i andre sammenhenger er omfattet av annet teknisk regelverk enn øvrige byggearbeider.

Kilde: bygg.no