- Det aller viktigste for oss i fagfornyelsen var å sikre eget Vg2 rør. Dette fikk vi heldigvis gjennom. Det betyr at det blir vesentlig flere timer til opplæring i rørleggerfaget, sier han.

Han er også glad for at økt fokus på digitalisering har kommet med, som er beskrevet med tegning med digitale hjelpemidler i tillegg til tegning på papir. I tillegg er det kommet inn både digital kommunikasjon og dokumentasjon.

- I læreplanen vises det til at vi tenker på bærekraftige løsninger og energieffektivisering, noe rørbransjen har jobbet for i mange år.

Ikke helt i mål
Nielsen understreker samtidig at de ikke er helt i mål.

- Når det gjelder enkelte av innspillene, blir det fortsatt jobbet med dette i bransjene. I dagens læreplanstruktur er det lagt opp til at elevene i VG1 skal undervises i engelsk, mens norskfaget kommer i Vg2. Vi mener dette er en veldig uheldig løsning da mange av søkerne til næringen kommer fra fremmedkulturelle land og har utfordringer med det norsk språket.

Derfor jobbes det med å få gjennomgående norskundervisning gjennom hele utdanningsløpet, helst i forbindelse med fagteoriundervisningen.

Gjennomgående dokumentasjon
Han mener den nye læreplanen i Vg2 er så vidt spesifikk at kravet om lik utdanning i hele landet på mange måter blir ivaretatt.

- Rørentreprenørene Norge ønsker også at alle skoler som underviser i rørleggerfaget tar i bruk Ifag slik at elevene kan få en felles plattform for å dokumentere timer i forskjellige deler av faget, og på den måten også sikre en gjennomgående dokumentasjon av hele opplæringsløpet.