Adkomst til tekniske anlegg, samspill om kontrakter og felles arbeidsplasser definerte Entreprenørkonferansen på Holmen Fjordhotell 3-4 november.

– Jeg har vært her flere år, og det er et kjempehyggelig sted å møte gode kolleger fra bransjen, treffe nye mennesker og skape nye relasjoner. I tillegg har det vært et kjempebra faglig program, sier regiondirektør for Bravida region Innlandet, Thomas Kristoffersen. Det er Entreprenørutvalget i Rørentreprenørene Norge som er vertskap for konferansen. Kristoffersen trekker frem paneldebatten mellom Tore Bakke, (adm. dir. Bravida), Eirik André Gjelsvik (adm. dir. Backe) og Jorunn Løyning (adm. dir. Allier Gruppen) som spesielt interessant, og ble også inspirert av å høre NHO-direktør Ole Erik Almlid fortelle om veien videre for norsk næringsliv. – Konklusjonen etter debatten er at vi trenger en moderne kontrakt som bidrar til godt samspill gjennom hele byggefasen. Vi kommer til å ta initiativ til at et slikt arbeid settes i gang, sier administrerende direktør i RørNorge, Marianne W. Røiseland, som ledet panelsamtalen. Rørbransjen skadelidende av sjakt-arbeid Daglig leder Roar Svendsen i Stavanger-bedriften Ragnar Svendsen satt pris på å treffe bransjekollegaer og mente det var spesielt nyttig å få vite mer om RørNorge og Veidekkes arbeid rundt adkomst tekniske anlegg/sjakter. – Her kommer vi ofte for sent inn i prosjektene og blir skadelidende av det når prosjektet drar seg til, sier han. Atle Roaldstveit i YC Rør istemmer at det er ett av områdene der rørbransjen møter størst utfordringer i dag. Tre oppgaver Med hjem fra Entreprenørkonferansen 2021 har RørNorge-lederen tatt med seg tre oppgaver. – Vi skal ta initiativ til moderne samspillskontrakt, vi skal fortsette jobben for at rørbedrifter sammen kan legge inn tilbud på prosjekt og vi skal bidra til veileder for adkomst til tekniske installasjoner, sier Røiseland. Hyggelig fellesskap  Entreprenørkonferansen en er viktig arena for å løfte frem felles utfordringer. – Mange av deltakerne kjenner hverandre godt og konkurrerer stadig vekk, men de har mange av de samme utfordringene og felles interesse av å løse dem, sier Røiseland, og legger til. – Så er det et usedvanlig hyggelig fellesskap. Se fullstendig program for Entreprenørkonferansen her – Jeg er her for å hente litt inspirasjon. Man kommer seg litt vekk fra hverdagen, løfter blikket og treffer bransjekollegaer, sier Atle Roaldstveit. Helge Ranheim, daglig leder i Østlandske VVS og styremedlem i RørNorge er enig. – Det er fint å treffe konkurrenter og utveksle erfaringer med de som jobber innen entreprenørmarkedet er. Jeg synes det er kjempespennende, og det er et veldig bra forum som vi burde utvikle kanskje enda mer, sier han og legger til: – Personlig hadde jeg stor sans for innlegget til Trond Bølviken i Veidekke, som oste av erfaring, så det skulle jeg gjerne hatt på film. Han var kjempedyktig, og jeg kunne godt tenkt meg å stille ham mange spørsmål underveis. Bølviken fortalte om arbeidet for at konkurransemyndighetene skal gjøre det mulig for bedrifter i Norge å inngå arbeidsfellesskap. RørNorge deltar i arbeidet som har vært ledet av rådgiver i Veidekke. Kilde: Rørentreprenørene Norge