Her er BNLs reviderte versjon av vår bransjestandard for innreisekarantene. Bransjestandarden er revidert i tråd med dagens smittesituasjon med svært høy smitte i hele Europa, og det strenge regelverket som nå gjelder.

Bransjestandarden bygger på forskrift om smitteverntiltak mv. under koronautbruddet (covid-19-forskriften) og råd fra helsemyndighetene. I denne standarden oppsummerer vi gjeldende regler og anbefaler virksomhetene å innføre testing for sine ansatte ved ankomst til Norge. BNL vil fortløpende, som vi har gjort i hele koronatiden, vurdere våre bransjestandarer opp mot øyeblikksbildet og eventuelle endringer i regelverket. Under kan du laste ned den reviderte bransjestandarden for innreisekarantene. Bransjestandard om innreiserestriksjoner og arbeid