Norsk Byggtjeneste AS (NOBB) har overtatt NRF Databasen til Norske Rørgrossisters Forening (NRF). Nylig ble NOBB – VAVVS relansert med nytt navn og ny profil gjennom et eget webinar. - Vi fikk god oppslutning og respons på presentasjonen, sier Terje Røising i Norsk Byggtjeneste AS. - Det var over 600 som så webinaret live, og mange har sett på opptaket i etterkant. Tallene her er ikke klare ennå, opplyser Terje Røising, COO/avdelingsleder VA VVS i Norsk Byggtjeneste AS til www.vvsforum.no Sammenslått database Hovedhensikten med webinaret var å fortelle bransjene om de videre planene og hva man kan forvente å få fra den nye sammenslåtte databasen. Temaer som ble belyst var: Hvordan blir fremtiden til VA/VVS-bransjens egen varedatabase, hvilke muligheter gir dette byggenæringen, hva skjer med NOBB og NRF-databasene og hvordan blir fremtidens varedatabase for hele byggenæringen. -Det blir viktig å se på hvordan vi gjennom etablering av flere verdikjedebaserte fora som Standardiseringsutvalg, Kvalitetsforum andre, kan få frem verdikjedeleddenes behov, slik at bransjen sammen kan etablere løsninger som er gode for hele verdikjeden, vedta bruk av standarder, etablere varegruppestrukturer, krav og regelverk, sier Røising. Ferske erfaringer -Erfaringene med sammenslåing er gode? -Så langt er sammenslåing så fersk (1. januar i år, red.anm.), at det er en del ubesvarte spørsmål og det er for tidlig å konkludere. Vi er i gang med å utrede muligheter, vurdere alternativer, men vi har allerede gode tanker og planer for fremtiden. Terje Røising påpeker at det er viktig at forslagene til endringer avstemmes i de forskjellige fora. Faktabaserte avgjørelser - Vi er veldig opptatt av at avgjørelser er faktabasert og godt forankret. Byggetjeneste ser imidlertid allerede solide kimer til mye spennende muligheter for bransjene og databasene. Vi skal blant annet delta aktivt innen standardisering, PDT-arbeidet og bransjestrukturer, slik at vi vil bidra til en effektiv informasjonsflyt til glede for hele næringen, fastslår Terje Røising. - Det er 100 leverandører som er felles i begge databasene, men NOBB – VAVVS har produkter fra totalt 380 leverandører og NOBB har fra totalt 650 leverandører. Så til sammen har vi produktinformasjon på nær 1 000 000 produkter fra 930 leverandører, påpeker Røising.