Da VVS Norge Akademiet ble presentert med ny nettportal og kurskatalog etter påsken, var responsen fra medlemsbedriftene overveldende. Allerede den første dagen var kurs fullbooket og nye bestillinger strømmet på.

- Det er veldig gøy at vi treffer et så tydelig behov blant våre medlemsbedrifter, sier Sjur Kjos Sørensen, leder av VVS Norge Akademiet.

VVS Norge Akademiet ble opprinnelig lansert i februar 2020, kun dager før pandemien stengte ned landet. All kursvirksomhet ble satt på hold, og arbeidet med å tilpasse kurs til en ny og mer digital hverdag tok til for fullt. Etter et par måneders arbeid startet Akademiet opp igjen, og over 90 prosent av kursene fra VVS Norge Akademiet i 2020 ble gjennomført i digitale kanaler. Resultatene og tilbakemeldingene var svært positive, og trenden med online kursvirksomhet fortsetter i 2021.

- Dette er en viktig årsak til at etterspørselen etter kurs har blitt såpass høy. Når det er enkelt å få kompetanseutvikling gjennomført i hverdagen, så er det også lettere å prioritere det inn i en ellers hektisk arbeidsdag.

Kontinuerlig utvikling av kunnskap og kompetanse hos medarbeidere er et av de viktigste tiltakene for langsiktig vekst og lønnsomhet i rørbransjen. Et sentraltstyrt og kvalitetssikret opplegg er både lønnsomt og tidsbesparende for medlemmer. Det ville ikke vært kostnadseffektivt hvis hver enkelt bedrift skulle bruke tid og krefter til å søke frem til de riktige kursene for sine ansatte.

Flere nye fagområder står i kursutvalget for 2021, og det er kursnyheter innen nesten alle fagområder. BIM og bruk av digitale verktøy på arbeidsplassen er et eksempel på dette.

- Vi ser det som helt nødvendig for rørleggere og prosjektledere å være oppdatert på digitale tegninger og arbeidsverktøy i tiden som kommer, og da er det naturlig at vi utarbeider et utviklingsprogram innen dette faget.

For ledere har det utviklet flere interne kurs som går på både styring av bedriften, personalutvikling og juridiske forhold. For butikkansatte er det fokus på salg, kundehåndtering og forståelse og innsikt i forbrukertrender.

- I tillegg skal vi i løpet av 2021 lansere et eget program for lærlinger og en lærlingsarena der kultur, samspill og kommunikasjon, samt erfaringsdeling på tvers av medlemsbedriftene står på agendaen. Vi har imidlertid ingen intensjon om å ta over opplæringskontorenes rolle, og derfor kommer vi til å ha tett dialog med dem.

- Vår ambisjon er å tilby den beste utdanningen til våre medlemmer. Utdanningen vi tilbyr skal være relevant og ha en høy faglig kvalitet. Derfor jobber vi tett med medlemmene om kontinuerlig videreutvikling av VVS Norge Akademiet. Vi sikter høyt. Våre medlemmer skal bli best innenfor deres satsingsområder, og det skal VVS Norge Akademiet legge til rette for, sier Kjos Sørensen.