Den foreslåtte bevilgningen er en økning på rundt 40 prosent fra 2021.

– Det rekordhøye nivået på investeringer gjør at Statsbygg skal gjennomføre en rekke viktige prosjekter over hele landet de kommende årene. Det gleder vi oss til, og det betyr nye spennende utfordringer som Statsbygg og det norske leverandørmarkedet må løse sammen, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

I statsbudsjettet bevilges det penger både til videreføring av pågående byggeprosjekter og oppstart av nye. Dessuten bevilges det penger til bygninger som forvaltes av Statsbygg og inngår i statens husleieordning, og til bygninger som bygges av Statsbygg, men forvaltes av de statlige brukerne selv og ikke inngår i husleieordningen.

Teatre og skoler
Det foreslås bevilget ca. 6,5 milliarder til ordinære byggeprosjekter innenfor husleieordningen. Blant de foreslåtte bevilgningene er oppstart av Blått bygg ved Nord Universitets campus i Bodø med 110 millioner korner, 22. juli-senteret i regjeringskvartalet med 92,3 millioner kroner, samlokalisering av det samiske nasjonalteateret Beaivvᚠog Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino med 60 millioner kroner og oppstart av rehabiliteringen av Nationaltheatret i Oslo med 43 millioner kroner inkludert brukerutstyr.

Prosjekteringen av Bergen tinghus og samlokaliseringen av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet i Bergen foreslås videreført med henholdsvis 40 og 60 millioner kroner. I tillegg foreslås det videre prosjektering av nytt Oslo fengsel med 30 mill. kroner.

Nytt regjeringskvartal inkludert ny energiløsning foreslås videreført med en bevilgning på 3,6 milliarder kroner. Fagskolen for brann og redning i Tjeldsund foreslås videreført med 280 millioner kroner, og rehabilitering av Ila fengsel med 195 millioner kroner. I tillegg foreslås det bevilget 1,2 milliarder til en rekke brukerfinansierte prosjekter.

Forskning og vikingskip
Det foreslås bevilget ca. 2,3 milliarder til investeringer utenfor husleieordningen. Det foreslås blant annet at prosjekteringen av ny campus ved NTNU videreføres med 365 millioner kroner inkludert brukerutstyr. Det foreslås oppstartsbevilgning til bygging av Ocean Space Centre på 500 millioner kroner inkludert brukerutstyr.

Videre foreslås det gitt en bevilgning til videreføring av Livsvitenskapsbygget på 900 millioner kroner, Vikingtidsmuseet på 352, 5 millioner kroner og en samlet bevilgning til brukerutstyr på 228,6 millioner kroner.