Markert nedgang for luft-til-vann-varmepumper – Det har vært en nedadgående trend i salget av luft-til-vann-varmepumper siden Enova reduserte støtten i juni 2019. Antall solgte luft-til-vann-varmepumper er nå lavere enn i 2014. Hvis vi skal nå målet om 10 TWh energisparing i bygg innen 2030 må heller støtten til disse varmepumpene økes enn å avvikles, mener Hagemoen. Tilbake på 2015-nivå Salget av væske til vann-varmepumper falt 2,4% i første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Det betyr omtrent samme nivå som i 2015. Også salget av ventilasjonsvarmepumper fortsetter å falle, med 9% nedgang i første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor.
Kvartalsvis salgstall for væske-til-vann-varmepumper. Kilde: Prognosesenteret.
Uheldig for lavutslippssamfunnet Færre varmepumper for vannbåren varme er dårlig nyheter for omstillingen til lavutslippssamfunn, mener Hagemoen. – IEA har nettopp pekt på hvor viktig varmepumper blir for å redde klimaet. Deres konklusjoner betyr i praksis at vi i Norge må ha varmepumpe i to av tre boliger innen 2050. Likevel gir verken Enova-støtte eller byggeregler drahjelp.