Sammen med klima og miljøminister Espen Barth Eide la Aasland frem regjeringens handlingsplan for energieffektivisering.  

Budskapet fra ministerne er godt nytt for alle som jobber med vannbårne oppvarmingsløsninger og demonstrerer med det at varme og strøm ikke er det samme sak.

– Det første og smarteste vi gjør er å bruke energi, særlig strøm, mer effektivt, sa Barth Eide og påpekte at å varme oss på panelovner ikke er spesielt smart.

– Norge er et panelovnland. Så vi har i vårt strømoverskudd kost oss med å varme oss opp med panelovner, som er ekstremt lite effektivt i forhold til mange andre løsninger, sa Barth Eide.

Regjeringen løfter frem varmepumper og vannbåren oppvarming.

– Det er ikke mulig lenger å snakke om utslippsreduksjon uten å ta tak i den store elefanten i rommet, som er hvordan vi bruker energi, sier Barth Eide.

I statsbudsjettet for 2024 foreslår regjeringen:

Økning av bevilgningen til Enovas arbeid med energieffektivisering med 180 millioner kroner. 
Videreføring og styrkning av Husbankens tilskuddsordning til energitiltak i kommunale bygg til 300 millioner kroner. 
Økning av bevilgningene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Husbanken med til sammen 15 millioner kroner for å styrke deres arbeid med energieffektivisering. 
Beløpene som er satt av i statsbudsjettet er lavt i forhold til behovet, men elementene i planene for å energieffektivisere er likevel svært positive.

Rørentreprenørene Norge er opptatt av at ønsket om faktisk energi effektivisering må sikres i tekniske krav til fremtidige bygg. Rørleggerbedrifter over hele landet er klare til å bidra med energifleksible oppvarmingsløsninger i bygg, slik at de kan utnytte fjernvarme og varmepumpeteknologie