Det betyr at perioden utvides for dem som ellers ville gått ut av ordningen fordi de har vært permittert i ett år.

Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) sier til NRK at regjeringen gjør dette rett og slett for å sørge for at flere av dem som er permittert, og som etter hvert opplever at jobbene kommer tilbake, ikke faller ut av ordningen.

Rundt 60.000 nordmenn er helt eller delvis permittert som følge av koronapandemien i Norge. Sist sommer ble permitteringsperioden utvidet fra et halvt år til ett år (26 til 52 uker).