Kontraktsignering hos Drammen Helsepark markerer skiftet fra planarbeid til oppstart. Alt som hittil er skjedd, har handlet om planer og skisser. Nå skal helseparken realiseres.
– Hovedjobben er å detaljprosjektere parkeringskjelleren. Oppdraget er gitt til Rambøll som har et veldig godt fagmiljø her i Drammen, sier Jon Chr. Simenstad i Drammen Helsepark.I tillegg har han og styreleder Torgeir Finnerud signert DARK Arkitekter. – DARK er tilknyttet som hovedarkitekt. De skal først detaljprosjektere kjelleren og kommer til å følge oss som vår hovedarkitekt for hele helseparken, sier Jon Chr. Simenstad. Parkeringsanlegg Drammen Helsepark får en sammenhengende underetasje. Der skal det bygges parkeringsanlegg for det nye sykehuset. Anlegget blir 450 meter langt, 42 meter bredt og gir plass til 360 biler. Det skal stå klart den dagen sykehuset åpner i mai 2025. Over parkeringsanlegget kommer Drammen Helsepark som vil bestå av flere ulike bygg med ulike høyder som totalt blir på 76.500 kvadratmeter. Helhetlig by-gulv DARK med søsterselskapene Zinc interiør og Lark landskap er engasjert i flere store byutviklingsprosjekter i regionen og har også kontor i Drammen. Nå er de valgt til hovedarkitekt for helseparken. – Vi vil skape et yrende urbant liv. Det handler om å unngå et dødt gateplan. Drammen Helsepark er et spektakulært prosjekt. For oss blir det viktig å sikre funksjon og sambruk, sier arkitekt og leder av DARK Arkitekter, Arne Reisegg Myklestad. – Vi er veldig glade for å ha med oss DARK for å detaljprosjektere parkeringskjelleren, men også som hovedarkitekten for prosjektet, sier Jon Chr. Simenstad. Tung fagekspertise Rambøll er gitt i oppdrag å ivareta prosjekteringen av alle tekniske fag. Oppdragsleder der er Hans Haugerud. Han vil sette sammen en ekspertgruppe på 20 medarbeidere. Den tar opp i seg alle byggtekniske fagområder, så som bygg, geoteknikk, vann og avløp, elektro og alt som kreves i større byggeprosjekter. – Det handler om helheten, om å få alt til å virke sammen, sier Haugerud. Drammen Helsepark skal stå stødig. Neste høst skal tomta graves ut, og det skal fundamenteres. – Helseparken kommer til å stå på 500 peler til fjell. De får lengder fra 15 til 85 meter, sier Haugerud. – Vi er veldig glade for å ha med oss Rambøll videre. Her i Drammen har Rambøll et solid, og godt fagmiljø og har også tilgang til spesialkompetanse innenfor alle andre fagområder vi kan ha behov for, sier Simenstad.