Det sier kommunikasjonsdirektør Justin Roux i Purmo Group, ledende i Europa på produksjon av radiatorer for oppvarming av både offentlige bygg og private boliger. Selskapet er Europas fjerde største leverandør innen strålevarme og kjølesystemer. Nå er visjonen å bli nummer 1.

– I Europa står bygninger for rundt 40 prosent av det totale energikonsumet og for 36 prosent av utslippene av drivhusgasser. Oppvarming og nedkjøling av boliger utgjør 17 prosent av Europas totale energiforbruk. Det er sjokkerende tall og en enorm utfordring for oss, sier Roux.

Hvordan vil dere møte denne utfordringen?

– Vi tilbyr det bredeste spekteret av produkter og systemer innen dette markedet. Vi jobber tett sammen med installatører, arkitekter, ingeniører og entreprenører for å kunne tilby en komplett løsning på det de har behov for. Vi skal ikke bare selge radiatorer, panelovner eller utstyr, vi skal også forbedre energikarakter og ytelse for stadig flere bygg. Vi utvikler produkter som forbruker mindre energi både under produksjon og i bruk, og som er smarte nok til å brukes på den mest energioptimale måten, sier Roux.

Møter EUs klimamål

Han forteller om et marked som har endret seg markant de siste årene i retning bærekraftige energiløsninger. Innen 2030 skal EU-landene ha redusert energiforbruket med 18 prosent. Utslippene av drivhusgasser fra bygninger skal mer enn halveres.

– I Europa vil 240 millioner bygninger trenge oppgradering for å nå målene. Her skal vi levere smarte, energieffektive og estetiske løsninger for inneklimaet, sier Roux.

Som eksempel trekker Roux fram produktet ULOW, en radiator som opereres ved svært lav innløpstemperatur.

– En vanlig olje- eller gasskjele driftes mellom 80 og 65 grader celsius, mens en varmepumpe driftes på 45. ULOW ligger på 40 grader. Det betyr at du får stor ytelse med mindre energiforbruk og lavere klimagassutslipp.

Les mer om Purmos bruksområder 

Kutter utslipp med grønt stål

Innen 2030 skal Purmo kun bruke fornybar energi i produksjonen. Selskapet har også inngått avtaler for å begynne å bruke grønt stål.

– Vi har signert vår første avtale om grønt stål fra H2GS, en avtale som utgjør 20.000 tonn per år over syv år. McKinsey anslår at hvert tonn stål som produseres gir utslipp på 1,85 tonn CO2. Grønt stål medfører nesten ingen utslipp, så det utgjør 37.000 tonn CO2 spart hvert år. Det er omtrent like mye CO2-utslipp som komfyren din ville generert om du hadde latt den stå på siden år 12.000 før Kristus, sier Roux.

Purmo Group kan som eneste selskap i Norge tilby miljødeklarasjonen EPD på sine radiatorer.

– Vi har gjennomført vår første produktmiljøprofil på vår Thermopanel V4 radiator. For oss er det viktig å være åpne, transparente og ambisiøse, og vi vil utvikle flere produktmiljøprofiler i årene som kommer, sier Sam Hodlin, Head of Sustainability and CSR.

- Jeg har jobbet i mange år med systemløsninger, og har således tilegnet meg stor systemforståelse. Det gjør det enkelt å se alle produktene vi har og bygge disse inn i et system, som har bidratt til at Norge har kommet raskt og godt i gang med nysatsingen, sier salgssjef Tom Bratsberg i Purmo Norge.
Salgssjef Purmo Norge, Tom Gunnar Bratsberg

Stolt av utviklingen i konsernet

Han mener det er helt nødvendig å være ambisiøs på vegne av klimautfordringene.

– Det er egentlig ganske enkelt. Hvis vi kan oppnå et godt omdømme blant våre kunder og sluttbrukere som leverandør av energieffektive og komplette løsninger vil vi bli foretrukket foran konkurrerende produkter. Det hjelper oss å øke salget og vi kan fortsette å hjelpe våre kunder til å bli enda mer energieffektive.

Salgssjef for Purmo Group i Norge, Tom Gunnar Bratsberg, er stolt over konsernets dreining.

– Den som investerer i Purmo, investerer i fremtiden.

Les mer om Purmos systemer