Det finnes mange tydelige tegn på at norsk økonomi er i bedring både ved økende Bruttonasjonalprodukt, økende privat konsum, lav arbeidsledighet og lav inflasjonstakt.

- Prognosen på 32 prosent økning i boligbygging for 2011 og en generell økning på seks prosent for det totale byggemarkedet, er positive takter, opplyser administrerende direktør i NRL, Tor Backe til vvs-forum.no.

Prognosesenterets analyse av rørleggermarkedet for våren 2011 er nå klar. NRL har gjort avtale med Prognosesenteret om to slike markedsrapporter i året. Rapportene er kun tilgjengelig for medlemmene, men hovedtrekkene i rapporten er altså at rørleggermarkedet er på vei fremover igjen.

I fjor ble det omsatt for i underkant 21 milliarder kroner i rørleggermarkedet, mens det i år er forventet en omsetning på snaue 22 milliarder kroner. Neste år skal omsetningen bli på 23 milliarder kroner, mens den skal ligge på over 24 milliarder kroner i 2013. Både 2012 og 2013 vil da bli bedre år enn for eksempel 2007 og 2008.

Det totale byggemarkedet er anslått til å bli på 235 milliarder kroner i år og det er en økning på fire prosent fra i for. Økningen vil fortsette i årene som kommer.

- Det er selvsagt gledelig at prognosene for de kommende år ser positive ut, fastslår administrerende direktør i NRL, Tor Backe.