Etter å ha drevet som rørlegger på Skjervøy i 8 år, så daglig leder Geir Helgesen behovet for å også kunne vise frem produktene han leverer og monterer i en butikk.

- Interessen for alternativ energi og oppvarmingsløsninger har eksplodert de siste årene. Den nye butikken gjør det enklere å presentere blant annet varmeløsninger på en god måte. Ideen er å kunne vise både private og bedriftskunder hvordan systemene funger i praksis, forteller Geir Helgesen.

Det bor kun 2300 personer i Skjervøy kommune, men nedslagsfeltet for den nye butikken er Nordreisa, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommuner i tillegg til Skjervøy.
Dette er den eneste butikken av sitt slag mellom Tromsø og Alta.

Satsningen har allerede gitt 2 nye arbeidsplasser på Skjervøy. En ny rørlegger er ansatt, i tillegg til at Geir Helgesens samboer, Maria, skal ha ansvaret for butikk og lager.

På åpningsdagen ble både privat- og bedriftskunder invitert til åpent hus. Særlig de 2 varmepumpene som er i full drift vakte interesse. Butikken har en Bosch luft/vann varmepumpe og Bosch væske/vann bergvarmepumpe i full drift. I tillegg til vannbåren varme i butikklokalet, er det også en viftekonvektor som varmer opp lageret.

Snøsmelteanlegg i inngangsparti for butikk og lager er også tilkoblet. Roths lavtbyggende gulvvarmesystem for rehabilitering inngår også i løsningen. Etter hvert vil lavtemperatursradiatorer i annen etasje også bli tilkoblet.

Samlet vil dette gi enestående muligheter for å vise gode varmeløsninger i praksis. Her vil Rørlegger Helgesen AS kunne gi opplæring til driftspersonell som har kjøpt varmeløsninger, noe som er særlig aktuelt for bedriftskunder.
- Vi har hatt mange kunder innom etter åpningsdagen, og er svært fornøyd med responsen fra kundene og salget så langt, forteller Helgesen fornøyd.