Regjeringen og de politiske partiene Høyre, Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Venstre, MDG og KRF har kommet til en enighet om pensjonsmeldingen.

NHO er godt fornøyd pensjonsforliket.

- Vi er glade for at de politiske partiene nå har landet et bredt forlik rundt de viktige prinsippene i pensjonsmeldingen. Vi vil gjerne gi regjeringen honnør for solid forarbeid, sier Nina Melsom, direktør for Arbeidsliv i NHO i en melding. 

- Når vi lever lenger, kan vi også jobbe lenger. Derfor må det alltid lønne seg å jobbe.  Det er meningsfullt for mange å være i jobb, også sent i livet. Det at vi heier frem "stayerne" i arbeidslivet vil også bygge opp under gode velferdsordninger for dem som av ulike årsaker ikke er i stand til å jobbe, sier Melsom.

Det blir også innført en «sliterordning» i folketrygden for dem som ikke klarer å stå i arbeid så lenge som pensjonssystemet legger opp til.

– Vi er selvsagt også opptatt av å ivareta dem som ikke kan jobbe lenger. Samtidig må ikke en slik ordning slå beina under det vi alle er opptatt av – at alle må bidra til at vi jobber lenger. Vi har til enhver tid et ansvar for å bygge et arbeidsmiljø hvor flest mulig kan stå lengst mulig i jobb, sier NHO-direktøren.