- Initiativet er direkte koblet til myndighetenes og BAEnæringens innsats for økt digitalisering. På det åpne medlemsmøtet vil vi gi en bakgrunn for stiftelsen av PDT Norge, status i arbeidet og fortelle om hvilke planer vi har fremover. Alle er velkomne til dette åpne medlemsmøtet, uavhengig om du er medlem hos oss eller ikke.
Foreningen har til formål å fremme standardisering av utveksling av produktinformasjon i bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen ved å utvikle, forvalte og distribuere digitale produktdatamaler (PDT), iht. standardene NS-EN ISO 23386 og NS-EN ISO 23387. Private bransje- og interesseorganisasjoner og foreninger innenfor bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen, samt offentlige byggherrer og myndighetsorganer, kan opptas som ordinære medlemmer i PDT Norge.
Styret i PDT Norge består av: Jøns Sjøgren, Byggevareindustrien (leder) Frank Jaegtnes, Elektroforeningen Trond Magnar Unhammer, Norske Trevarer / NorDan AS
Bjarne Hønningstad, Treindustrien / Moelven AS Bjarne Haugland, VVP Jon Dehli, VKE / Flexit AS Kari Befring Bjørnstad, Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) Arrangementet finner sted tirsdag 22. juni klokken 14.30 - 16.00 på Teams. Meld deg på arrangementet her.