Sentral godkjenning av foretak er en frivillig kvalitetsordning som beskriver faglige kvalifikasjoner, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet i foretaket.

1. januar 2016 trådte en rekke endringer i byggesaksforskriften (SAK10) i kraft, blant annet med klare krav til utdanning. Etter tilbakemeldinger fra bransjeorganisasjoner og foretak, vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet en overgangsbestemmelse for den sentrale godkjenningsordningen. Bestemmelsen skulle gi foretakene tid til å oppgradere sin formalkompetanse og tilpasse seg regelverket. Overgangsbestemmelsen er nå forlenget med ytterligere ett år. Fornyelse av sentral godkjenning Overgangsbestemmelsen i SAK10 § 20-3 innebærer at foretak kan få fornyet sin sentrale godkjenning på grunnlag av kvalifikasjonskravene som gjaldt før 1. januar 2016. Dette gjelder kun for foretakene som hadde fått innvilget sentral godkjenning før 1. januar 2016. Tidligere gitt godkjenning kan fornyes under forutsetningen av at det ikke har skjedd noen endringer i faglig ledelses utdanning og praksis. Ved søknad om endrede godkjenningsområder eller tiltaksklasser, må derimot kvalifikasjonskravene oppfylles fullt ut. Overgangsbestemmelsen er forlenget frem til 1. juli 2023 Overgangsbestemmelsen gjaldt opprinnelig frem til 1. juli 2018, men ble forlenget frem til 1. juli 2020. I påvente av Byggkvalitetutvalgets rapport, der dagens virkemidler for å sikre kvalifiserte og seriøse aktører i byggebransjen skulle vurderes, ble ordningen forlenget fram til 1. juli 2022. For å gi bransjen mer tid til å omstille seg, er overgangsordningen nå forlenget med enda ett år, til 1. juli 2023. Det tas ikke sikte på ytterligere forlengelser og etter 1. juli 2023 skal alle sentralt godkjente foretak oppfylle kvalifikasjonskravene fullt ut.