Overgangsordningen ble innført i 2016 og har blitt forlenget flere ganger. Kommunaldepartementet sendte i  desember en pressemelding om at overgangsordning skulle forlenges til nytt regelverk var på plass.

Pressemelding 8. desember 2022: Forlenger overgangsordninga for Sentral godkjenning

Fredag 6. januar 2023 besluttet Kommunal- og distriktsdepartementet at overgangsordningen gjelder til 1. juli 2025. Departementet forutsetter på et vis at nye regler er på plass innen den tid, men antyder at om de ikke er det så kan det bli ytterligere forlengelser.

— Vi er fornøyde med forlengelsen. Den er slik vi har bedt om. Så håper vi departementet får på plass endelige regler innen 2025 og gjerne i samarbeid med bransjen, sier kompetansedirektør Oddgeir Tobiassen i Rørentreprenørene Norge.

Overgangsordningen med sentral godkjenning skulle etter planen avvikles fra 1. juli 2023.

Dette har skapt bekymring hos mange rørleggerbedrifter.

Overgangsordningen innebærer at bedrifter som fikk Sentral godkjenning før 1. januar 2016, kan være trygge på at tidligere gitt godkjenning kan fornyes uten endringer. Ved søknad om endret godkjenningsområde eller tiltaksklasser, må kvalifikasjonskravene fremdeles oppfylles fullt ut, skriver departementet.

Kilde. Rørentreprenørene Norge