Skolen er tegnet av L2 arkitekter og er et forbildeprosjekt i FutureBuilt. Det skal gi plass til 792 elever fra første til tiende klasse. Skolens naturvitenskapelig profil skal stimulere elevene til nysgjerrighet og undring, og det nye skoleanlegget vil støtte opp under denne profilen, ifølge FutureBuilt.

Grundig materialanalyse
Under arbeidet med skolen har arkitekter og entreprenører lagt vekt på å bygge robust og med energieffektive løsninger som spesielt skal sikre et godt inneklima. Målet er at skolen skal redusere klimagassutslipp med 50 prosent i forhold til dagens praksis. Det er gjort en grundig analyse av materialene for å samle erfaringer til lignende skoleprosjekter. 

Saken fortsetter under bildet:

Illustrasjon: L2 arkitekter

Kuler i betongen
Prosjektleder i FutureBuilt, Stein Stoknes, fremhever prosjektet som et helhetlig og godt eksempel på vellykket forening av lavenergihus, passivhus og god arkitektur. Stoknes nevner spesielt bruken av plastkuler i betongen, såkalt BubbleDeck, som særegent for nettopp dette bygget.

– Kulene har en omkrets fra 180 til 360 millimeter og reduserer bruken av betong i konstruksjonen, forteller Stoknes.

Bjørnsletta skole er først ut av i alt fire skoler i FutureBuilt-programmet.

Planlegger flere
Undervisningsbygg er i gang med en serie av lignende prosjekter, hvorav to i samarbeid med FutureBuilt. I tillegg til Bjørnsletta er Stasjonsfjellet skole på Høybråten i Groruddalen rehabilitert til passivhusnivå, med planlagt åpning denne høsten. Resten av skolene vil Undervisningsbygg gjøre sammen med private aktører, forteller Stoknes til Arkitektnytt.

L2 arkitekter har samarbeidet med landskapsarkitektene Østengen og Bergo AS. Entreprenør er Veidekke Entreprenør.

Kilde: Futurebuilt