I VVS Eksperten vil Råken få ansvaret for samarbeidsavtalene VVS Eksperten har med sine samarbeidspartnere. VVS Eksperten har årlige innkjøp for rundt 1,2 milliarder kroner fra leverandører og grossister.

- Vi er svært glade for at Olav Råken skal begynne hos oss i VVS Eksperten. Olav er en dyktig fagmann, og kjenner bransjen svært godt på alle sett og vis, noe vi kommer til å få stor glede av i vår organisasjon og kjede. I dag er vi 419 medlemmer og så langt i 2021 har vi fått 16 nye medlemmer, sier daglig leder i VVS Eksperten, Kai Johnsen.

Olav Råken vil tiltre i mai 2021.