Angell, som opprinnelig kommer fra Moss, har vært bosatt i Bergen i en årrekke hvor han jobber som takstsjef fra Tryg Forsikring sitt hovedkontor. 
 

55-åringen er utdannet byggmester, og svært engasjert i temaet lekkasjer. I Tryg Forsikring registreres det årlig 15-20 000 saker, rundt 80 prosent omhandler vann og lekkasjer på ulike nivåer.

Nekter å gi opp

Mange av skadene er knyttet til kjøkkenet. 

- Det er ingen hemmelighet at det gjøres mange håndverksfeil som skyldes lekkasjer. For noen år siden var jeg involvert i et prosjekt med noen høgskole-studenter som besøkte over 30 boliganlegg i Oslo for å se på VVS-installasjoner og monteringer, og konklusjonen var feil ved samtlige anlegg. Jeg har hele tiden et håp om at det skal bli færre lekkasjer og skader - men da må bransjen snakke sammen og finne tiltak. Og vi er nødt til å involvere rørleggeren, sier Angell til VVSforum. 

Angell var Trygs representant i det nordiske rådet for vannskadekontoret, som ble lagt ned for få år siden. Rådet besto av svært tunge bransjefolk fra SINTEF, Fagrådet for våtrom og DiBK. 

- Jeg ønsker at vi skal komme i gang igjen med vannskadekontoret. Vi var en høringsinstans med uttalelsesrett. Hvis forsikringsbransjen, i samarbeid med RørNorge, hadde jobbet fram en felles plan om problematikken rundt lekkasjer på kjøkken og sammen gått til myndighetene, er jeg sikker på at vi hadde utrettet mye på kort tid. Vi kan ikke gi opp, sier Angell.

Derfor ønsker han våtromsgulv

Han fortsetter: 

- Men, vi må ikke glemme det viktigste; styrke rørleggerfaget og komme tidlig inn i utdanningsløpet til rørleggeren. Dette med å gjøre skikkelig arbeid er noe alle håndverkere skal og må lære i løpet av utdanningen. Alle gjør feil, men vi må vite hvorfor feilene skjer og hva vi kan gjøre for å at det ikke skal gjenta seg. 

Takstsjefen luftet en ide for noen bransjefolk i 2018: Våtromsgulv på kjøkkenet for å forebygge vannskader på kjøkkenet. 

- Lekkasjer på kjøkkenet har vi mange av i Norge. Og hvis bransjen kunne bli enige med myndighetene om å legge våtromsgulv bak sokkel, så tørrsluk og en sensorstyrt alarm som melder fra når det er fuktig – det kunne vært noe som hadde fått ned og bukt med utallige lekkasjer. Jeg snakket med Finans Norge i fjor, og kommer til å følge opp.