VVS-ingeniør Grimsrud har lest saken på VVSforum om innbygningsarmaturer. Han støtter Sørbø og Skriden om at produktene som selges er gode nok. 


- Kravene har kommet som et resultat av at det har vært for mange lekkasjer. Lekkasjesikringskrav har vi hatt fra tidenes morgen, men det er blitt strengere. Jeg pleier å spørre rørleggeren om hva som kom først av lekkasjen eller lekkasjekravene, sier Grimsrud, som nylig startet konsulentselskapet Senatet Bygg og VVS-rådgivning As sammen med FFV-kompis Cato Karlsen. 

Mange leser ikke montasjeanvisningen

En titt på vannskadestatestikken (VASK) viser nesten en dobling i håndverksfeil fra 2008 til 2021 med henholdsvis 3724 tilfeller mot 6495. 
 

- Dette kan det være mange årsaker til, og statistikk skal en ta med en klype salt – men samlet sett er det en negativ utvikling. Hadde vi ikke hatt volum av lekkasjer, så hadde vi heller ikke hatt dagens krav til lekkasjesikringer. De fleste er ikke flinke nok til å lese montasjeanvisningen. Og husk: riktig jobb første gangen er det eneste som er god butikk, sier Grimsrud til VVSforum. 


- Har du diskutert temaet lekkasjesikring med DiBK?


- Vi har møtt hverandre i en del sammenhenger, og det har vært diskutert en del på bakrommet. Myndighetene følger med, og de registrerer det samme som vår bransje. Jeg er sikker på at de vil se på dette når de ser at antallet lekkasjer går ned.

Skryter av rørleggeren

Sjefingeniør hos DiBK, Knut Helge Sandli, har lest saken. Han svarer følgende på spørsmål om han mener regelverket bør endres:


- Når vi endrer et regelverk må det være basert på fakta. Det er ikke oppe til diskusjon om vi skal endre noe umiddelbart i bestemmelsene knyttet til temaet lekkasjesikkerhet i TEK. Ideelt skulle en ønske at det ikke oppsto vannskader, men det er nok vanskelig å få til. Vi har et godt regelverk i Norge, og sammenlignet med andre land er vi kanskje noe strengere når gjelder regelverket knyttet til lekkasjesikring. Det er sikkert mange som mener regelverket er feil eller for strengt, men det er også et spørsmål om det gjøres en god nok jobb knyttet til prosjektering og utførelse, sier Sandli til VVSforum. 
 

Grimsrud ønsker å skryte av håndverkeren:


-  Jeg registrerer at håndverkeren er blitt flinkere til å gjøre gode valg, for eksempel ved valg av rør-i-rør-systemer: De gjør nå et valg som en fast løsning i sin bedrift i stedet for å veksle mellom flere systemer – og spisser dermed kompetanse – som igjen bidrar til riktig utførelse første gangen. Produsentene og leverandørene tar også tak i dette på en positiv måte, og gjennomfører kurs til de som ønsker. Det er veldig bra, sier Bjørn Grimsrud.