Nedbørsmengden i har økt de siste tiårene og i løpet av dette århundret kan den årlige nedbørsmengden i Norge øke med ytterligere 18 prosent. Klimaendringene medfører nå høyere krav til takavrenning og dimensjonering av sluk og rørsystemer.

– Med regnintensiteten som kommer nå blir det, spesielt i byene, stadig mer fokus på grønne og blå tak med magasinering. Vi presenterer nå større dimensjoner enn tidligere for å møte dette behovet. Tidligere stoppet vi på 110 mm, nå lanserer vi taksluk på 125 mm og 160 mm. Utviklingen har bakgrunn i at utbyggere er pålagt en maksimal mengde vann som kan slippes ut på det kommunale nettet, sier Torstein Røsholt, produktansvarlig i BLÜCHER.

Selskapet lanserer nå taksluk i dimensjoner tilpasset høyere regnintensitet.

– Når vi begynte med taksluk beregnet vi en regnintensitet på 0.013 liter per sekund per kvadratmeter. I dag anbefaler rørhåndboka 0,07 liter per sekund per kvadratmeter. Den dimensjonerende faktoren har tredoblet seg på 20 år. Dette gjør fullstrøm takavvaning enda mer aktuelt for å komme opp i kapasitet med mindre rørdimensjoner. Alt av dimensjoner blir større og vi må følge opp kravene som kommer, sier han.

Leverer komplette systemer
Selskapet leverer taksluk og rørsystemer for alle typer bygg.

– Vi leverer til prosjekter fra tusen kvadratmeter og oppover. Vi leverer og dimensjonerer UV-systemer til store industribygg og andre bygg med store flate tak. Løsningene levers med våre egne rustfrie rør som er lette å håndtere, raske å montere og lette å isolere. Et rustfritt rørsystem kan monteres på under halve tiden av et tradisjonelt system. Selv om det er litt høyere kostnad på rørene, bruker man mindre tid på montering. Totalt sett er slike løsninger en gunstig investering, sier han.

– Det er viktig å ikke bare se på meterprisen på rørene men heller ta hensyn til den totale kostnaden på hele systemet. Allikevel ser vi at takavvanningsløsninger blir dyrere fordi vi må ha større dimensjoner. Det er først nå vi merker klimaendringene i praksis i hverdagen, avslutter han.