– Vi presenterer de siste løsningene innen tradisjonelle boligsluk i plast, rustfrie industrisluk og fullstrømsystemer for takavrenning. Ekspertisen vår ligger blant annet innen dimensjonering av rørgatene slik at vannet trekkes effektivt gjennom systemet, sier Søren Brøndum Knudsen, salgssjef i Purus Joti. Selskapet var representert på VVS-dagene på Lillestrøm og presenterte ulike sluk, gulvrenner, avløpssystemer, rustfrie innredninger og rustfrie sanitærsystemer.

Raskere drenering enn med konvensjonelle systemer

– UV-løsningen er egnet for flate tak hvor rørføringen skal legges innvendig i bygget. Siden rørene er helt fylt med vann, fyllingsgrad 1, reduseres strømningslyden betydelig. Rørene skal monteres vannrett uten fall og har ofte flere sluk som samler vannet til ett nedløp. Vår jobb er å lage målsatte tegninger og dimensjonere rørene for rørentreprenøren, sier han.

I dag leverer selskapet blant annet takavrenningsløsning for det nye hovedlageret til Rema 1000 på Vinterbro.

– UV-teknologien er raffinert over mange år i både England og Tyskland. Her i Norge var eksempelvis Ikea tidlig ute med bruk av slike løsninger. Fordelen med systemet er blant annet at du kan designe rørsystemet under dekket. I tillegg unngår man kollisjoner med elektro og andre fag siden man enkelt kan gå rundt andre systemer. Løsningen tar mindre plass og tømmer taket raskere enn et konvensjonelt system, sier Øyvind Hansen, teknisk sjef i selskapet.

Selskapet har levert UV-systemer til alt fra 12.000 kvadratmeter store lagre til vanlige bolighus.

– Vi opplever også økt interesse for UV-systemer på grønne tak. Vi kan bestemme fordrøyningen og dimensjonerer løsningene etter intensitetskurvene fra Metrologisk Institutt. På bakgrunn av slike beregninger bestemmer vi antallet sluk sammen med taktekkerne. Vi står også ansvarlig for balansering og at systemet fungerer optimalt, sier han.

Hansen forteller at markedet for UV-systemer har vært stabilt siden 2003, men at interessen har økt de siste årene.

– Det bygges stadig flere flate tak på store kjøpesentre, sykehus, flyplasser og lagerbygg. Markedet er langt fra mettet for slike løsninger, avslutter Hansen.