Planen er å ha på plass rundt 15 nye ingeniører og andre med fagteknisk bakgrunn i løpet av et års tid. Det skjer også endringer i ledelsen for å rigge organisasjonen for videre vekst. Nylig ble ledergruppen styrket med tre nye roller:
  • Leder for kunde, tilbud og forretningsutvikling: Glenn Arvesen
  • Leder for kvalitet: Monika Skarphagen
  • Leder for Rehab Oslo: Daniel Moe Blom
– Med disse endringene ønsker vi å kunne bistå enda flere borettslag og sameier med livsløpsforvaltning av eiendommene og prosjekt- og byggeledelse av rehabiliteringsprosjekter. Vi ser en økning i behovet for vedlikehold og rehabilitering, spesielt har fokuset på modernisering, gode uterom og ønsket om å møte klimautfordringene blitt større de siste årene, sier daglig leder Kjell Magne Brobrakken i OBOS Prosjekt. OBOS er også i fulle gang med å utvikle et nytt digitalt verktøy for å hjelpe borettslag og sameier til å planlegge vedlikehold og bli mer bærekraftige. – Vi ser et økende behov for å kunne planlegge helhetlig og systematisk over tid, derfor utvikler vi nå dette nye digitale systemet. Målet er at kundene skal kunne holde god oversikt over tilstanden på eiendommen og enkelt kunne lage vedlikeholdsplaner. I løsningen gir vi tips og råd som hjelper boligselskapene til å identifisere og beslutte tiltak som er bærekraftige og kostnadseffektive. Vi vil fortsatt bistå med vår spisskompetanse i byggetekniske vurderinger, og vi tror at kombinasjonen mellom god rådgivning og digitale verktøy vil gi større forutsigbarhet for boligeierne, sier avdelingsleder Glenn Arvesen i OBOS Prosjekt. Han trekker også fram en forsterket satsing på testing av sensorer og droner for å kunne gjøre gode og kostnadseffektive tilstandsvurderinger under planlegging av rehabilitering.