Temaet er redegjørelsen for aktsomhetsvurderinger som virksomheter som er omfattet av åpenhetsloven skal offentliggjøre innen 30. juni 2023.

Der vil man vise et konkret eksempel på hvordan en slik redegjørelse kan utformes. Formålet er å forenkle det bedriftsinterne arbeidet med virksomhetens redegjørelse.

I tillegg vil det bli gitt en status i arbeidet med kartlegging av leverandørkjeder og aktsomhetsvurderinger fra arbeidsgruppen og orientere om bransjesamarbeidet som pågår.

Deltakelse er åpent kun for EBAs og BNLs medlemsbedrifter og er gratis.

Arrangøren oppfordrer perosner og bedrifter til å melde seg på så snart som mulig og innen påmeldingsfristen 27. mars 2023 kl. 16.00.
Seminaret varer fra.09.00-11.00.