Statens vegvesens utbyggingsprosjekt E6 Gardermoen-Biri har vært premissgiver og pilot for Vianovas første ingeniør-app, og ser for seg tid og penger spart, og enda bedre kvalitet på utført arbeid levert av entreprenørene.
Vianova kaller dette både en verdensnyhet og unikt verktøy.

Jarle Tangen er den som har vært prosjektleder og ansvarlig for pilotprosjektet i Statens vegvesen:
— Vi har lenge hatt behov for et anvendelig digitalt verktøy for dagbokføring av kvalitetskontrollene på anlegg, tilpasset vårt formål. I vinter satte vi derfor ned en gruppe for å se på utfordringen og finne en praktisk, håndholdt løsning, sier han.

Vegvesenet trengte et helhetlig digitalt feltsystem for å registrere og holde orden på store mengder av foto, kart og stedfestet notatinformasjon som en del av kvalitetskontrollen av anlegg.

Det viste seg å være ikke helt kurant å finne. Det fantes ingen fullgod løsning på markedet. Vianova Systems hadde heller ikke en ferdig løsning på dette tidspunkt, men hadde gode ideer om å utvikle en.

Tre aktuelle leverandører ble derfor invitert til å komme med løsningsforslag. Noe de alle gjorde; Vianovas løsning basert på en ide om å bruke iPhone og andre smarttelefoner som håndholdte enheter.

— Etter en nøye vurdering av de tre løsningene endte det med at vi foretrakk å se nærmere på Vianovas forslag, poengterer Jarle Tangen.

Vianova Systems hev seg derfor rundt og fremskaffet det unike produktet i løpet av noen måneders intens utvikling i løpet av senvinter og vår. Og det uten avtalemessige eller økonomiske forpliktelser fra Statens vegvesens side. Det eneste Vegvesenet sa seg villig til var å være testpilot og rådgiver i utviklingsfasen.

I utgangspunktet ble derfor Novapoint GO tilpasset Vegvesenets krav, men Vianova har i utviklingen lagt stor vekt på å utforme verktøyet så generisk som mulig, slik at også andre enn Vegvesenet kan dra nytte av det.

Resultatet er en effektiv løsning som er testet i bruk av Vegvesenets folk på E6 Gardermoen-Biri-prosjektet gjennom sommeren, og som fremover vil bli tatt i bruk for fullt på prosjektet.

— Ved å gå for Vianovas løsning så vi at vi kunne få en moderne løsning helt etter våre behov, understreker Tangen.
Novapoint GO installeres enkelt på anleggsarbeiderens egen smartmobil. Løsningen er lett å bruke, effektiv og krever ingen forberedelser. Appen gir direkte tilgang til prosjektet i felten og henter de nødvendige data fra prosjektets server. Dermed har man alltid siste data tilgjengelig, og man slipper å tenke på om man har oppdaterte data.

Novapoint GO kan benyttes som et verktøy både for navigasjon og dokumentasjon på anlegget. Appen velger automatisk prosjekt og navigasjonslinje ved oppstart og man ser hele tiden sin egen posisjon langs linjen i kartet. Vianova samarbeider med Geodata for å få best mulige grunnlagskart.

Med dette som utgangspunkt kan man så etablere loggpunkter knyttet til profilnummer og koordinater på kartet — punkter som brukeren enkelt kan knytte og registrere bilder, tekst, kommentarer og prosesskode til. All mulig informasjon som er uvurderlig dokumentasjon av anlegget.

Alle registreringer i felten blir straks tilgjengelig for alle brukere på prosjektet. På den måten får man en alltid oppdatert stedfestet digital dagbok som både kan brukes i tidlig fase av prosjektet, så vel som i byggeprosessen.

— Vi ser helt klart at det er både tid og penger å spare med Novapoint GO, sier Tangen. — I tillegg fører løsningen til vesentlig økt kvalitet på det materialet vi får inn. Ikke minst gir det en vesentlig bedre kvalitetskontroll av det entreprenøren utfører for oss.

Tangen setter også pris på at de nå får et enhetlig system for registrering av prosjektet, og at alt finnes på ett sted, alltid oppdatert. Ingen filoverføring er nødvendig.

— Nå får vi effektiv kobling av bilder og tekst ute på stedet som vi så kan bearbeide i etterkant på kontoret.

Med en medfølgende PC-versjon av programmet kan man se på alle loggpunktene og skrive ut pdf-rapporter med bilder. Fortsatt er det viktig å sikre arkivering i papirform i tillegg til lagringen på server.

— Vi avslutter jo prosjektene med å utarbeide en teknisk sluttrapport som skal oppsummere hva som virkelig er bygd, sier Tangen. — Dette for at vi i etterkant kan gå inn å se på hvordan byggingen ble gjennomført og hvordan det så ut i grøfta før den ble fylt igjen… Vi gjør jo dette i dag også, uten slike verktøy, men med Novapoint GO blir dette vesentlig enklere.

Novapoint GO distribueres som en gratis app på AppStore, men for å kunne bruke den må man være tilknyttet et prosjekt med tilgang til en prosjektserver. Selve appen er gratis å laste ned.

Vianova Systems tar seg betalt for bruksretten per prosjekt med en månedlig leie som opphører når prosjektet er over.