Når Vollmax til sommeren åpner sitt nye servicesenter for lastebiler i Rygge vil det knytte seg en god del positiv spenning til både bruksegenskapene og ikke minst hvordan energianlegget kommer til å bidra på bunnlinja. Det er særlig bruken av luft-vann varmepumpe og oppvarming av bygget det knytter seg positive forventninger til. - Vi har kombinert alle våre erfaringer, fra rørlegger, rådgiver og entreprenør, og tilpasset dette til kundens ønsker. Jeg er trygg på at løsningen blir god, men det blir uansett litt spennende å se. At bygget får den komforten vi har vært ute etter å skape regner jeg med. At varmepumpa vil gi oss den mengden varme og kjøling som er lovet vil jeg også tro, sier Rune Rosnes, teknisk prosjekteringsleder/ITB hos Betonmast, totalentreprenør for Vollmax servicesenter for lastebiler på Rygge. Tidlig fant man ut at det ikke lå til rette for energibrønner, både kostnadsmessig og praktisk, med bakgrunn i de spesielle grunnforholdene. Det er også et faktum at dagens luft-til vann varmepumper er blitt svært effektive, funksjonelle, kompakte og relativt rimelige. Saken fortsetter under bildet: Rune Rosnes er prosjekteringsleder/ITB hos Betonmast[/caption] Rådgiver Petter Aulie, WSP.[/caption] - Rammebetingelsene ligger i utetemperaturen, her på lavlandet nær kysten er det milde vintre, og mye energi å hente fra luft. Varmepumpa vi har gått for er kanskje det viktigste valget, det er en Climaveneta modell fra Mitusbishi Electric. Den har en forventet årsvarmefaktor på 1:4, det er sterkt for en luft-vann varmepumpe, så mye ansvar hviler på dens skuldre, sier Rosnes, som sammen med rørlegger John Roar Råken fra Larmerud Rørservice og rådgiver Petter Aulie hos WSP har stått for den tekniske utformingen. Fabrikatet Cimaveneta er allerede kjent i markedet og har gode skussmål, men et avgjørende ord i valget hadde rørlegger John Roar Råken fra Larmerud Rørservice, som har en egen serviceavdeling med lang erfaring med FDV på varmepumper. - Driftssikkerhet og robusthet er viktig for en varmepumpe, at den er skikkelig bygget, men også at den leverer varene, sier Råken, som har ansvar for installasjon av varmepumpe, røropplegg, teknisk rom og alt av VVS i bygget. Et viktig grep i forhold til oppfølging av ytelse har vært å installere energimåler på strømmen av varmtvann og naturligvis på elforbruket. Dermed kan man se hvor mye energi som går med til de ulike delene og funksjonene i bygget, og få et totalt bildet av hva luft til vann varmepumpa kan hente inn av varme. - Å bygge gode energianlegg, som alt annet, handler om å kjenne mulighetene som ligger i dagens tilgjengelige utstyr, og samtidig å kunne gjøre gode valg. Driftsmessig tar vi imidlertid ingen store sjanser, vi har full dekning for energibehovet med en kompakt el-kjele, som også vil levere varme som spisslast, forteller Rosnes. Et fundamentalt valg som ble gjort for å skape et godt arbeidsmiljø i verkstedhallen er at man valgte å  legge gulvvarme over det hele, bortsett fra selve delelageret, der man istedet for gulvvarme velger aerotempere grunnet reoler som skal skrues eller boltes ned i gulvet. Saken fortsetter under bildet: Her har vi Climaveneta luft-vann varmepumpen, montert på taket på bygget.[/caption] - I verkstadhallen skal mange mekanikere og teknikere mekke år ut og år inn. Noe av det verste som finnes er kalde gulv. Samtidig vet vi at når varmen spres ut over en stor flate og kommer nedenfra trengs det ikke så høy temperatur. Dermed vil varmepumpa kunne jobbe bra, her føler jeg at vi kombinerer energieffektivitet med komfort, sier Rosnes. Varmepumpa står i sin helhet på taket og leverer leverer kjølemedie(glykol) til en varmeveksler via akkumulatortanken på 1500L. Herfra leveres varme til forvarming av varmtvannsbereder for tappevann på 400 liter og varmtvannsbereder til steam- vaskeanlegget på 1000 liter samt til to stk ventilasjonsanlegg/batterier. Et nært samarbeide med WSP Østfold og OSO Hotwater ligger forut for løsningene. Forvarming av tappevann og steamere kjøres i den varme årstid på ren el. Hele energisystemet kjøres via et system som heter Climacontrol. - Monteringsmessig har varmepumpa vært enkel å få på plass, siden det er en monobloc løsning der både kondensator og kompressor sitter i en meget kompakt enhet, som ble heiset på plass på taket, forteller rørlegger Råken. Det ene ventilasjonssystemet går på verkstedhallen og får varme via et varmebatteri som står i ventilasjonsaggregatet. Det går to varmekurser til kontordelen, den ene leverer varme via et varmebatteri i aggregatet, i tillegg har man sonebatterier som skal gi ekstra varme til de mer utsatte delene av kontorlokalene midtvinters. - Vi knekker opp temperaturen noe med sonebatteriene, det samme gjelder kjøling om sommeren, med de store vindusflatene. Varmepumpa er reversibel og kan dermed levere kjøling på samme måte som oppvarming, da regner vi med at gulvvarmen ikke trenger å være i drift, forklarer Rosnes. Selve oppvarmingen av kontorene skjer ved panelovner og ikke gulvvarme, dette er gjort etter en kost-nytte vurdering, det er lite energibehov i moderne bygg og ventilasjonssystemene er utstyrt med roterende varmegjenvinner med effektivitet omkring 85-86 %. - Vi synes det er en miljømessig spesielt god løsning at varmepumpa kan levere oppvarming til ventilasjon samt forvarming av tappevannet via varmepumpen.Det er alltid en avveining av kost-nytte. Beregninger viser imidlertid at det er varmt her om sommeren, og tappevannet ligger mange grader høyere, det er også et spørsmål om pris på elektrisitet etter årstid, varmepumpa skal ta mengden, men er ikke dimensjonert for å ta alt, det blir mest kostnadseffektivt slik, forklarer Rosnes. Saken fortsetter under bildet: Brage Thoresen i Larmerud Rørservice i ferd med å montere i teknisk rom.[/caption] Foruten å være et storbilsenter på 4000 kvm. med kontorer og verksted for kjøretøyer som både går på diesel og gass blir anlegget tilrettelagt med eget kunderom og showrom for nye kjøretøyer. Byggherre er morselskapet Cognia Eiendom - Her skal man kunne gjort alt av service og reparasjoner, i tillegg kommer det et eget showrom for det meste av utstyr til kjøretøyer, og skal stå ferdig 1. juli 2021, avslutter Rine Rosnes, prosjekteringsleder/ITB hos Betonmast.  Om Climaveneta luft-vann varmepumpe
  • Modell: NX-N G06 CA
  • Ytelse er 104 kW, reversibel varme og kjøling.
  • Garantert driftsområde er 42 grader ned til minus 15 grader ute, 50 graders tur ned til minus 7. Maks turtemperatur er 50 grader.
  • Denne skal driftes på 40/45, for varme mot ventilasjonsbatterier.
• Maskinen er levert med korrosjonsbeskyttet coil, og varme i bunnpanne. • Lav-GWP kuldemedium R454B.