Landbrukskvartalet på Grønland i Oslo har som første hele by-kvartal fått status som forbildeprosjekt i FutureBuilt. Samtidig hentes det internasjonalt byrået Baumschlager Eberle Architekten inn for å tenke helt nytt om bærekraftig høyhusutvikling i Oslo.

Tidligere i år ble det klart at Landbrukskvartalet i Oslo sentrum får støtte fra Enova for å utvikle innovative energiløsninger når kvartalet skal fornyes. Nå er prosjektet også blitt forbildeprosjekt gjennom FutureBuilt-programmet.

Det er første gang FutureBuilt velger ut et helt by-kvartal som forbildeprosjekt, og smarte energiløsninger på områdenivå er én av grunnene til at Landbruksvartalet blir løftet frem på denne måten.

- Naturlig å hente inn Baumschlager Eberle
Det norske byrået Transborder Studio er allerede inne i prosjektet som arkitekt for planen og illustrasjonsprosjektet, og sammen med Asplan Viak som rådgivere i planprosessen. Når prosjektet nå skal tas videre er høyhuset som blir en del av det nye kvartalet som står i fokus. Da mener byggherrene at det østeriske byrået er et åpenbart valg.

- Baumschlager Eberle har markert seg internasjonalt som radikalt nytenkende når det gjelder bærekraftige og energieffektive bygg. De har tegnet høyhus over hele verden og er kjent for prosjekter av høy kvalitet. Vi er veldig spent på hvordan de vil løse dette oppdraget, og jeg er helt sikker på at de kan tilføre prosjektet en ny dimensjon som vil være positivt i arbeidet videre.

Det sier Isak Oksvold. Han er miljøsjef i Aspelin Ramm, som sammen med Vedal og eiendomsselskapet Schweigaards gate 34 er byggherrer gjennom utviklingsselskapet Landbrukskvartalet Utvikling AS.

I Norge er Baumschlager Eberle kanskje mest kjent for konseptbygget 2226, et kontorbygg helt uten anlegg for varme, kjøling eller mekanisk ventilasjon, som likevel holder innetemperaturen mellom 22 og 26 grader året rundt i et klima som ikke er helt ulikt det norske.

- Det er nok ikke aktuelt å bygge noen kopi av 2226 i Landbrukskvartalet, men som forbildeprosjekt vi er veldig interessert i å se på mulighetene i å sette naturen i arbeid der vi kan, og det er det vi nå utforsker, avslutter Oksvold i pressemeldingen.