- Og med FLOW Group i ryggen er vi allerede godt i gang. Vi skal bli en bedrift som er kjent for vår høye kvalitet og gjennomføringsevne, sier daglig leder for selskapet Kent-André Bomann. Og med FLOW Group i ryggen er vi allerede godt i gang. 

FLOW Group har lagt til rette for at selskapene i gruppen har fått tilrettelagt systemer som er i henhold til ISO 9001 og ISO 14001 sertifisering. For vår del så handler det da om å ta i bruk systemet og implementere det i arbeidet vårt, sier Bomann i pressemedlingen.
- Dette betyr at vi kan få bedriften vår ISO sertifisert allerede dette året, noe som har vært planen helt siden jeg startet i selskapet, sier han. 

- I mitt 30-dagers FLOW on-boarding program for daglige ledere har arbeidet med å lukke gap i forhold til ISO sertifiseringen vært en del av opplæringen, noe som har gitt meg et raskt innsyn i interne prosesser og systemer samtidig som bedriften får lukket de gapene som ikke er i henhold til ISO krav, sier Kent-André Bomann. I praksis så vil det si at i løpet av mine 30 første dager så har jeg både mottatt den opplæringen jeg trenger på IK-systemet samtidig som vi har lukket eller avdekket gap i ISO kravene. En vinn-vinn-situasjon som kommer som følge av FLOW Group sin satsing på samkjøring av systemer og prosesser for alle gruppens selskaper.

Etter oppstarten 1. januar har bedriften også fått på plass sentral godkjenning for ansvarsrett og er i rute i forhold til de krav som foreligger fra kundene. I tillegg er bedriften godkjent som lærlingebedrift, og har startet arbeidet med å få tak i lærlinger som de kan utvikle som fremtidige ventilasjonsmontører og teknikere.

- Vi ønsker å bygge dette stein for stein, og ser at vi har en gyllen mulighet til å bygge en bedrift der gode verdier, godt samspill og kvalitetssikrede leveranser er naturlig del av fundamentet til bedriften, sier Bomann.

- Vi har troen på at dette blir viktigere og viktigere i årene fremover, både med tanke på at kundene får den kvaliteten de er ute etter, men også i forhold til å være konkurransedyktige på pris. Gode systemer og rutiner skal være fundamentalt til stede i FLOW Klima Trøndelag slik at vi gjennomfører de pålagte krav til dokumentasjon og kontroll på en god og kostnadseffektiv måte.

Bomann forteller at mye av motivasjonen for hans del for å påta seg ansvaret med å bygge opp FLOW Klima Trøndelag, er den profesjonelle holdningen til FLOW Group.
- Gruppen har fokus på kvalitet, kompetanse og gjennomføringsevne i tillegg til oppbyggingen av kultur og medarbeidere. Dette skal komme kundene til gode og vi ser at fremover så skal vi levere flere spennende prosjekter der vi skal bygge tillit og annerkjennelse ute hos kundene.

Han forteller videre at de fremover skal jobbe for og fortsatt tiltrekke seg kunder og prosjekter hvor de kan levere klimatjenester med FLOW standard.
- Våre dyktige medarbeidere har lang erfaring fra D&V og prosjektledelse, og sammen så skal vi jobbe kontinuerlig for å bli en foretrukken leverandør av klimatekniske tjenester som kundene våre kan stole på, avslutter han.