Det nye styret er satt sammen slik at de fire regionene i VB Gruppen (Sør, Vest, Midt-Nord og Øst) er representert med et styremedlem hver, i tillegg til tre eksterne styremedlemmer, inkludert styreleder Tone Bjørnov.

- Valgkomiteen, ledet av Sindre Almvik, har gjort en strålende jobb med å innstille et styre som representerer bredden i VB Gruppen på en veldig god måte, både med tanke på geografi og ulike typer bedrifter og bakgrunn. I tillegg har vi relevant og viktig ekstern kompetanse på laget gjennom Mari Thjømøe og Kristian Ulen, sier styreleder Tone Bjørnov i en pressemelding.

Helge Nordbrønd, Jan Yngve Mathisen, Bjørn Fredriksen og Espen Evensen er ledere og eiere i veletablerte VB-bedrifter. Mari Thjømøe er utdannet siviløkonom og har omfattende erfaring fra norsk og internasjonalt næringsliv, både som leder og gjennom styrearbeid. Kristian Ulen har økonomi- og markedsrettet utdanning fra UMB, BI og NHH. Han har bred strategisk og operativ erfaring innen forretningsutvikling, marked og kommunikasjon, med særlig interesse for analyse og teknologi.

VB Gruppens nye styre består nå av:

Styremedlemmer:
Helge Nordbrønd (Bryne Rør, region Vest i VB Gruppen) – 2 år
Bjørn Fredriksen (Skien Rørleggerforretning, region Sør i VB Gruppen) – 1år
Jan Yngve Mathiesen (Rørleggermester Jan-Yngve Mathiesen, region Midt-Nord i VB Gruppen) – 1 år
Espen Evensen (TR Vann & Varme, region Øst i VB Gruppen) – 2 år
Mari Thjømøe (ekstern) - 1 år
Kristian Ulen (ekstern) – 1 år

Styrets leder:
Tone Bjørnov (ekstern) – 2 år