Remus Bompa har bred erfaring med drift og vedlikehold av tekniske anlegg. Han kommer fra Egeland Rør AS hvor han tidligere har jobbet med servicearbeid. Med seg har han omfattende erfaring og kompetanse innen varmeanlegg, kjøleanlegg og gassanlegg, og han har de nødvendige sertifikatene for de aktuelle fagområdene. 

- Remus inspirerer både kolleger og kunder, er opptatt av nytenkning innen faget, og er løsningsorientert overfor kundene sine. Han ser med stor entusiasme fram til å være med på den reisen som FLOW VVS Kristiansand har startet, og er motivert av de ambisjonene som FLOW Group har satt for den videre utviklingen, sier Steffen Bomann, daglig leder i FLOW VVS Kristiansand AS.

- Sammen med dedikerte og kompetente medarbeidere, og med ledelsesverktøyene vi har i FLOW Group skal vi sørge for å skape gode kundeopplevelser, og vi skal være en foretrukket arbeidsgiver og samarbeidspartner sier Remus Bompa. 

- FLOW VVS Kristiansand er meget fornøyd med å få Remus med oss på laget, og vi har stor tro på at hans engasjement, erfaring og kundefokus skal sørge for at vi raskt tiltrekker oss flere ambisiøse og flinke medarbeidere, samt kunder som ønsker å få gode opplevelser innen drift & vedlikehold sier Steffen Bomann. 

- Markedet er i en stor endring, byggene blir mere tekniske, og kravene til dokumentasjon blir stadig større. Det trengs større kompetanse for drift og vedlikehold av disse, og ikke minst er det en stor grad av innovasjon i markedet. Nye produkter kommer inn som gir muligheter for store innsparinger hos kunden, og det er her vi i FLOW VVS Kristiansand skal bli best i klassen. Vi skal gjennom et tett samarbeid med kunden gjøre dem bedre, samt gi dem gode og positive opplevelser i alle deler av prosessen, våre kjennetegn skal være kompetanse, kvalitet, gjennomføring og innovasjon.

- Vi planlegger det vi skal gjøre og vi gjennomfører det vi har planlagt avslutter Steffen og Remus.
To motiverte og entusiastiske kolleger, og med et stor smil - vi skal bli best på Sørlandet, og vi skal skape begeistring både internt og eksternt