BNL har i samarbeid med EBA utarbeidet en oppdatert kontraktsmal og oppdragsbekreftelse for innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak til bygg- og anleggsbransjen.

Malen er tilpasset BNL og Fellesforbundets felles anbefalinger for seriøs innleie og godt innkjøp av innleid arbeidskraft i byggenæringen (https://www.bnl.no/artikler/2019/anbefalinger-innleie/)

 Den nye kontraktsmalen og oppdragsbekreftelsen er forbeholdt medlemsbedrifter i BNLs bransjeforeninger, og kan fås ved å kontakte Iselin Bauer Seeberg i BNL . Se kontaktinformasjon under: