I tillegg til bred nasjonal erfaring, har Farstad Larsen arbeidet internasjonalt med vann- og avløpsrelaterte oppdrag i flere Ã¥r, blant annet i Uganda, Kambodsja, Irak, Laos og Zambia. Oppdragene har vært pÃ¥ engasjement for UD, Norad og Verdensbanken. –Bistands- og utvikl- ingsprosjekt er svært interessante, fordi de i sin karakter ofte betinger samarbeid relatert til sosial utvikling og kapasitetsoppbygging. Ã… utvikle kompetanse pÃ¥ tvers, samt følge med pÃ¥ mer politisk orienterte fagfelt enn vÃ¥r egen kjernekompetanse, er meget nyttig, sier Birgit Farstad Larsen. Ny organisering, nye muligheter COWIs nye organisering med fem likeverdige regioner, (Norge, Danmark EU Øst, Gulfen og Afrika), gir nye muligheter for samarbeid pÃ¥ tvers av landegrensene. Det er pÃ¥ kort tid vunnet flere prosjekt, satt sammen av kompetanse og kapasitet pÃ¥ tvers av geografisk tilhørighet. Eksempler er HÃ¥logalandsbrua, flyplassene i Oman og The Pearl, en kunstig øy i Qatar. –De internasjonale karrieremulighetene er ogsÃ¥ styrket gjennom COWIs nye organisering. Kombinasjonen av lokal kunnskap og interaksjon mellom regionene er en reell konkretisering av COWIs strategi One Company Network, avslutter Farstad Larsen. Kilde.cowi.no