Elektronisk versjon finnes her  og den vil også i løpet av kort tid bli publisert på lovdata.no Fellesoverenskomsten for byggfag har i tariffperioden 2018-2020 gjenstand for en teknisk revisjon som førte til en rekke endringer rundt oppsett, formuleringer og noen styrkinger. Partene er enige om at endringene foretatt i tariffrevisjon ikke innebærer noen materielle endringer. Se gjerne protokollen som viser oppsett på noen av endringene. Last ned fellesoverkomsten for byggfag 2020 - 2022