Årets vinner av Varmepumpeprisen 2015 er NTNU Gløshaugen. Vinneren har arbeidet planmessig med enøkarbeid over flere år og har oppnådd svært energieffektiv kjøling, og utnytter det meste av overskuddsvarmen til oppvarmingsformål ved hjelp av effektive varmepumper. Energibruk til dataprosesser og datakjøling er noe av det som øker raskest i verden. NOVAP mener derfor løsningene som er valgt har stor overføringsverdi både i Norge og internasjonalt.

Driftsavdelingen ved NTNU har drevet planmessig enøkarbeid for å redusere energibruken ved NTNU Gløshaugen i Trondheim og de har installert en rekke varmepumpeanlegg de senere årene. I 2014 installerte NTNU et kombinert kjøle- og varmepumpeanlegg som kjøler flere datasentraler.

Det aller meste av overskuddsvarmen leveres til det interne fjernvarmenettet slik at varmegjenvinningsgraden blir svært høy. For å kunne levere varme ved høy nok temperatur på årets kaldeste dager og dermed oppnå maksimal varmegjenvinning, ble det spesifisert et anlegg med varmeleveranse opp mot 80 grader.

Det nye kjøle- og varmepumpeanlegget består av to nyutviklede høytemperatur varmepumpeaggregater med ammoniakk som kuldemedium. Anlegget viser en forbilledlig og svært fremtidsrettet løsning for kjøling og varmegjenvinning fra datasentraler. Anlegget vil forøvrig benyttes som visnings- og øvingsanlegg for studenter ved NTNU. Årlig varmeleveranse fra kjøle- og varmepumpeanlegget er 7-8 Gigawattimer per år, med 5-6 Gigawattimer årlig energisparing. Totalkostnaden for anlegget med ombygging beløper seg til ca. 25 millioner kr og har fått støtte fra Enova.

Vedlegg - Varmepumpeprisen 2015 - beskrivelse av vinneren
[doc:49:pdf:Vedlegg - Varmepumpeprisen 2015 - beskrivelse av vinneren]

Varmepumpeprisen 2015
Kriterier som vil bli vektlagt:

• Ny teknologi og nye løsninger som utvider anvendelsesområdet for varmepumper eller bidrar til å gjøre varmepumper mer konkurransedyktige.
• Personer, bedrifter eller prosjekter som har bidratt til å øke kompetansen i varmepumpebransjen eller kjennskapen til varmepumper generelt.
• Aktører som har demonstrert at varmepumper er en pålitelig teknologi gjennom god prosjektering, drift og valg av løsninger.