De nye medlemsbedriftene som fikk godkjent sitt medlemskap er:

Stavanger VVS AS, Stavanger
VVS Rørleggeren Horten AS, Horten
Romerike Bad AS, Jessheim
Vangsøy Rørteknikk AS, Oslo