– Etterspørselen etter plastrør og komplette, unike løsninger for rørlegger- og anleggsbransjen, er høy i markedet. Wavin er i dag en av verdens største plastrørprodusenter innen VA og VVS og Norge er et viktig marked. Vi har styrket laget både i styrke og teknikk, i forsvar og angrep, sier Thomas Birkebekk, salgssjef VA til VANytt.

Inger Nerdrum, salgsdirektør i Norsk Wavin

I Norge er Wavins virksomhet i vekst og porteføljen er stor av tekniske spesialløsninger innen VA og VVS.

– Vi er landsdekkende med lokal tilstedeværelse i samtlige regioner. Vi har dyktige faglig sterke selgere som bistår våre kunder med alt fra produktinformasjon til monteringskurs. På hovedkontoret i Oslo har vi i tillegg svært kompetente fagtekniske kollegaer som gir rådgivning til våre kunder hver eneste dag. Vi vil fortsette å tilby kundene de samme produktene og tjenestene som tidligere, sier Inger Nerdrum, salgsdirektør i Norsk Wavin AS.

Kabelvern:
Det siste året har det blitt besluttet å beholde færre produksjonssteder, men samtidig utvide og modernisere de større fabrikkene i Europa. Dette er i tråd med utviklingen vi ser for internasjonale produksjonsselskaper over hele kloden. Produksjonslinjene på Høland, i hovedsak kabelrør, er flyttet til den nyere og mer moderne fabrikken i Sverige.

– Vi tar opp igjen satsningen på kabelvern i Norsk Wavin. Kabelvern er en stor del av flere prosjekter og vi ønsker at våre kunder skal få en komplett løsning hos oss, sier Thomas Birkebekk, VA Salgssjef. Porteføljen blir allerede aktivert tidlig i 2022, slik at våre kunder skal få den oppfølgingen de fortjener. Om våre kunder ønsker mer informasjon, kan de ta kontakt med våre dyktige distriktsledere eller innesalg.

Styrker VA:
- Det siste året har vi styrket vår VA-organisasjon med ny Salgssjef VA, Thomas Birkebekk og ny Teknisk Sjef VA, Jørgen Dyver. Vidar Handal, tidligere Tekniske sjef på VA, har gått over i ny Nordisk rolle, som er i tråd med vår sterke satsning på overvannshåndtering. Med tanke på at vi gjenopptar satsningen på kabelvern har Lene Andrine Koppang blitt Key Account Manager EL/Tele. I tillegg vil kundeservice/innesalg også bli forsterket. Vi kombinerer høy teknisk kompetanse og praktisk erfaring med ønske om å yte best mulig service, slik at våre kunder skal få de beste løsningene, sier Inger Nerdrum.

Digitalisering:
Norsk Wavin går foran med digitalisering i Europa og vi vil fortsette å styrke denne spisskompetansen ytterligere. For både små og store kunder vi samarbeider med, etablerer vi i dag unike tekniske produktløsninger som gir våre kunder en trygghet og forutsigbarhet som bidrar til effektiv og lønnsom drift. Våre totale systemer gir kostnadsreduksjon ved bruk av prefabrikkering, hvor BIM kun er et av mange systemer. Stikkordet er først og fremst god planlegging og tidlig involvering i kombinasjon med de digitale plattformer og løsninger vi benytter. Vi lever i et høykostland og er avhengig av å finne innovative smarte løsninger innen hvert område, noe Wavin har lykkes svært godt med de siste årene i samarbeid med våre fremtidsrettede kunder, fortsetter Inger Nerdrum.

Oleksandra Shelestina, Digital Technical Engineer, leder i dag Norsk Wavins digitale utviklingen innen både VA og VVS. Hun har bidratt til at Norge har gjort ytterligere fremskritt på flere digitale arenaer. Slik forenkler vi arbeidet for både alle ledd i verdikjeden.

Miljø:
Wavin globalt har høy fokus på miljøaspektet og utvikler produkter som er innovative og fremtidsrettede. Dette i tråd med tiden vi alle nå går inn i, hvor produsentene også må ta sin del av ansvaret. Det er mye forskning på resirkulering og gjenbruk av ulike materialer, noe som blir avgjørende for fremtidige generasjoner.

Wavin sentralt jobber aktivt med å få EPD per produkt på plass. Og samtlige fabrikker i hele Europa har vært involvert i miljøsertifiseringen. I tillegg er det utarbeidet et kalkulasjonsprogram hvor beregninger av utslipp per transportrute til de ulike prosjektene kan regnes ut. Dette innebærer nå større fokus og press på transportselskapene, der de ulike bransjene vil kreve miljøvennlig transport i fremtiden.