- Vi ønsker å følge myndighetenes og miljøbevegelsens oppfordring om bruk av renere fyringsteknikk – og har varslet om at vi anbefaler alle ovnsprodusenter om å slutte å lage reservedeler til gamle ovner, sier Merethe Halvorsrød, styreleder i Norsk Varme.

Gamle ovner forurenser
Norge har sterke ambisjoner om å redusere svevestøvutslippene. Et av mange tiltak er de strenge utslippskravene som ble satt til vedfyring. Siden 1998 produseres og selges det bare rentbrennende ildsteder i Norge, med opptil 90% reduksjon i utslippene, i forhold til tidligere modeller. Omtrent halvparten, noe som tilsvarer 2 millioner, av alle ildsteder som er i bruk i Norge i dag er fortsatt av den gamle typen.

- Bransjen ønsker å bidra til at folk bytter ut de gamle ovnene raskere. Nye rentbrennende ovner gir dobbelt så mye varme og partikkelutslippet er en brøkdel sammenliknet med de gamle. Gamle ovner forurenser, og når de går i stykker, bør de byttes og ikke repareres, sier Halvorsrød.
Alle ovner solgt i Norge etter 1998 er rentbrennende. Dette innebærer at ovnene har dobbelt brennkammer, som også brenner de finere partiklene. Effekten er opptil 90% mindre utslipp enn gammeldagse ovner, og 30% mer per kubbe.

Et grep for å etterkomme
- Det er meget kostbart å produsere og lagerføre et utall deler til en rekke ovner som er gått ut av produksjon. Bransjen har fått med seg et politisk ønske om å få fart på utskiftingen. Dette er derfor et grep for å etterkomme både myndighetenes og miljøorganisasjonenes ønsker, forteller Halvorsrød. I løpet av 2014 vil bransjen slutte å lage og selge deler til gamle og forurensende modeller, i stedet vil man oppfordre folk til å skifte til et rentbrennende ildsted.

Det slippes ut 50.000 tonn svevestøv årlig i Norge. Vedovner med gammel teknologi (bygget før 1998) står for 43% av dette. Hvis man bytter ut alle ovner produsert før 1998 ville utslippene falt med 18.400 tonn – noe som tilsvarer 36% av det totalte svevestøvutslippet i Norge.