- I Norsk Rørallianse er vi 11 store lokalt eide rør- og tekniske entreprenører. Vi er etablert på mer enn 45 steder rundt om i landet, har over 2000 medarbeidere og nærmer oss 4
milliarder i omsetning der hoved omsetningen er innenfor VVS. Vi er geografisk ledende
innenfor våre fagområder, forteller Ekroll Dyb.

Nordvest Miljø AS holder til på Blindheim i Ålesund kommune og har avdelingskontor i
Ulsteinvik og Førde. De er en tverrfaglig entreprenørbedrift som leverer tjenester til
industri, næring og offentlige bygg. Nordvest Miljø AS tilbyr tjenester innen prosjektering,
automasjon, ventilasjon, kjøling og har nå startet en utvidet satsing på rør.

- Vi i Nordvest Miljø AS er utrolig fornøyd og ydmyk når vi nå blir en del av Norsk Rørallianse AS. Ledelsen har over en tid vurdert dette nøye og kommet frem til at vi har et veldig likt verdigrunnlag og ideer for hvordan vi som VVS-entreprenør skal utvikle oss fremover. Å gå inn i alliansen er derfor helt i tråd med vår strategi om å bli en større og enda mer attraktiv leverandør for våre kunder. Mulighetene for bedriften og våre ansatte til å utvikle oss i et større felleskap ble også vektlagt tungt. Vi gleder oss til fortsettelsen, sier Ole Jonny Rogne, daglig leder i Nordvest Miljø AS.