Kostnadene som følger med vannlekkasjer i boliger, beløper seg til over 20 milliarder kroner årlig i Norden. Seminarets målsetting er å informere om hvordan vi kan snu denne trenden. Et bredt faglig program inneholder tema som:
Hvordan vil byggereglene i Norden utvikle seg.
Hva gjør forsikringsbransjen for å redusere vannskadene
Nytt om lekkasjestoppere, bruk av sjakter og prefabrikkerte våtrom
Levetider for rørinstallasjoner
Ombruk av sanitærinstallasjoner
Hva kan arkitekten bidra med for å redusere skadene
 
Viktig møteplass
De siste 30 årene har dette nordiske nettverket møttes annet hvert år for å lære mer om, og diskutere, vannskadesikre installasjoner, skadeårsaker, materialvalg og nyheter, og er en viktig møteplass på tvers av landegrensene. Fjorårets planlagte seminar måtte utsettes til i år på grunn av koronapandemien. 
Seminaret starter med en sosial samling mandag kveld 29. august før selve konferansen avvikles 30.- og 31. august.
 
- Erfaringsmessig vet vi at seminaret i tillegg til faglige formidling er et godt forum for å bygge gode nettverk mellom fagfolk som jobber med de samme problemstillinger, sier forskningsleder Lars-Erik Fiskum i SINTEF Community.
 
Medlemmene i Nordisk vannskaderåd representerer grupper fra bransjen, forskning, forsikring og myndigheter. SINTEF Community representerer det norske forskningsmiljøet, og har vært en del av Nordisk vannskaderåd helt siden 80-tallet, mens FFV representerer bransjen og har vært med siden 2017. FFVs representant har siden da vært fagsjef Bjørn Grimsrud. 
- Med dette har vi fått en enda nærmere tilknytning til de øvrige nordiske landene, og sammen drar vi nytte av hverandres erfaringer og forskning på våtrom, sier han.