Rammeavtalen gjelder 20 av totalt 21 utlyste tjenesteområder og strekker seg fra prosjektledelse og administrativ støtte, samt bistand med strategi og planprosesser innen en rekke fagområder. I avtalen ligger også opsjon på bruk av fremtidige Sykehusbygg HF. Avtalen ble vunnet i stor konkurranse.

- Dette er en stor og viktig avtale for Norconsult AS, sier Kåre Kallmyr som er seksjonsleder i Sykehus og renrom i Norconsult. Han er spesielt glad for at avtalen ble vunnet på grunn av faglig styrke og bredde - og ikke på grunn av laveste pris.

Oppdragsgivers begrunnelse
I tildelingsbrevet har oppdragsgiveren følgende begrunnelse: "HR Prosjekt AS/ Norconsult AS, med Deloitte, Akershus Eiendom, Pro Integratred Management, Henning Larsen Architects, AART/Architects, Søren Jensen og Lohfert & Lohfert AS, som underleverandører, har levert tilbud på alle tjenesteområder.

Dette er en meget bred gruppe, med sterk bredde- og spisskompetanse. Tilbyder har i hovedsak levert gode beskrivelser på alle tjenesteområder. Tilbyder har stor kjernegruppe med relevant personell for de fleste områdene. Tilbyder ligger lavt i ikke-vektet gjennomsnittspris, men likevel høyt i de mest aktuelle personellkategoriene".