Om all informasjon samt prosedyrer og kommunikasjon mot byggherre og entreprenør legges inn i modellen, kan dette minimalisere produksjon av tegninger som arbeidsunderlag og FDV dokumentasjon. På denne måten kan man unngå å gjøre en arbeidsprosess flere ganger.

For å gjøre dette enklere og bedre har Norconsult anskaffet multitouch 84'' ultra HD skjerm fra SMART Technologies.
- Dette er det mest avanserte markedet har å tilby og gir brukerne mulighet til å åpne 3D modeller, 2D tegninger, bilder og dokumenter i krystallklar 4K oppløsning for prosjektgjennomgang og dokumenterbar kontroll. Dette bidrar til å unngå misforståelser, gjøre kollisjonssjekk, raskere finne løsninger og sikre enighet i plenum, skriver Norconsult på sine hjemmesider.

SMART har hard- og software løsninger som skal ivareta samhandling mellom en gruppe mennesker på en effektiv måte.
- Den fysiske opplevelsen av "finger og penn på skjerm" med et HD/4K innhold til hvordan man kan nyttiggjøre BIM verktøy som Navisworks og Solibri har fått stor oppmerksomhet i utviklingen. Det finnes i dag et utall interaktive løsninger på markedet, men kun et fåtall som ivaretar disse til dels smale og tidvis avanserte applikasjonene, skriver rådgiver selskapet videre.