Sesongjusterte tall  viser at den samlede aktiviteten i bygge- og anleggsnæringen falt med 0,7 prosent i 3. kvartal 2022 sammenlignet med 2. kvartal 2022, ifølge produksjonsindeksen for bygg og anlegg. Oppføring av bygninger og anleggsvirksomhet falt med henholdsvis 1,0 og 1,6 prosent, mens spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet falt med 0,5 prosent i denne perioden. 

Fra august til september 2022 økte den samlede aktiviteten marginalt med 0,1 prosent viser [Sesongjusterte tall]. Oppføring av bygninger falt med 0,2 prosent, anleggsvirksomhet falt med 0,1 prosent, mens spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet økte med 0,4 prosent.

- Etter en periode med god vekst i bygge- og anleggsbransjen ser vi nå tegn til at aktiviteten flater ut, sier seniorrådgiver Heidi Vegsund.