Viktig motivasjon Norske husholdninger bidrar årlig med 400 millioner kroner til Enova gjennom en ekstra avgift på strømregningen, men forsvinnende lite kommer tilbake som enøk-tiltak i husholdningene. Nå håper NBBL at midlene faktisk blir brukt opp, slik at vanlige folk får motivasjon til å bidra i det grønne skiftet. – Bygg står for cirka 40 prosent av energibruken. Beboere i borettslag og sameier kan bidra til mer redusert energibruk, kutt i klimagassutslipp og mer lokal kraftproduksjon. Dette statsbudsjettet tydeliggjør husholdningenes betydning for den grønne omstillingen, sier Fredriksen. Overføre ansvaret Videre åpner regjeringen for å flytte Enova-avgiften og støtteordningene for norske husholdninger til Husbanken. – Når ikke Enova leverer er NBBL blant flere som har pekt på Husbanken som et alternativ til å forvalte forbrukernes interesser. Det viktigste nå er at det blir mer lønnsomt for vanlige forbrukere å investere i gode og kostbare tiltak som gir lavere energiforbruk, sier Fredriksen