Gjennom årene har Næringslivsringen spilt en avgjørende rolle i å knytte studenter tettere til næringslivet, med mål om å berike utdanningen gjennom praktisk erfaring og innsikt fra industrien.

Daglig leder i Byggeringen, Katja Samara, sier navnet "Byggeringen" signaliserer en klarere identitet og et løfte om fortsatt engasjement i å utvikle byggenæringen gjennom utdanning og samarbeid. Organisasjonen ser for seg at dette skrittet vil styrke forbindelsene til bransjen ytterligere, og bidra til å sikre at studieprogrammene forblir relevante, attraktive og av høy kvalitet, både nasjonalt og internasjonalt.

Prosessen involverte bred deltakelse, inkludert en navnekonkurranse blant studenter og en avstemning innad i organisasjonens styre og fagråd for HR og kommunikasjon. "Byggeringen" ble valgt som det nye navnet, et valg som både respekterer organisasjonens arv og peker fremover mot dens ambisjoner.

Christian Scheen, rekrutteringssjef i Skanska og leder for fagråd for HR og kommunikasjon, mener Byggeringen har et viktig ansvar å sikre et tett og godt samarbeid, og det er flere gode initiativ på gang som gagner studentene, skolen og næringslivet.

Som en del av denne overgangen, vil "Byggeringen" fortsette å legge vekt på sin rolle som en katalysator for nyskaping, og som en møteplass der studenter kan få verdifull innsikt og nettverk innen byggenæringen. 60 medlemmer i Byggeringen legger store krefter i rekrutteringen til byggingeniørstudiene, skriver de i en melding. 

- NTNU står for 50-60% av alle sivilingeniører innen bygg-og miljø i landet. Det er over 1500 som søkte på masterstudier i bygg-og miljø i fjor, bare ca 200 av dem fikk studieplass på NTNU. Det betyr at resterende 1300 vil fortsatt bli byggingeniører i andre universiteter og høgskoler i Norge. Jobben som Byggeringen gjør gagner alle.