Rødt, som fremmet et likelydende forslag, jubler over at Enova får et utvidet mandat som skal bidra til styrket forsyningssikkerhet og legge til rette for vesentlig mer energieffektivisering i både bedriftene og husholdningene. Det betyr i praksis at Enova som de siste årene har hatt sitt mandat i å redusere klimagassutslipp, og bidra til utvikling av ny klimateknologi, nå også får i oppgave å bidra til bedret forsyningssikkerhet gjennom flere tiltak for energieffektivisering. Det skriver NTB. 

Rødts Sofie Marhaug.sier det er positivt at Enova jobber for kutt i klimagassutslipp, men i dagens situasjon med skyhøye strømpriser, og der mange ikke har råd til sparetiltak så må Enova i tillegg jobbe for mer energieffektivisering. Det får de nå et tilleggsmandat. 

I forslaget til Høyre heter det at «en slik oppdatering må sikre at støtte til moden teknologi som gir raske reduksjoner i strømforbruket blir en sentral oppgave for Enova, som for eksempel gjennom varmepumper, etterisolering av deler av bygningskroppen, utskiftning av vinduer, batterier, bergvarme og lignende».

Høyres medlem Bård Ludvig Thorheim i energi og miljøkomiteen på Stortinget påpeker ovenfor NTB at man nå står i en enormt krevende situasjon i Sør-Norge, med rekordhøye strømpriser som går hardt utover folk, familier og bedrifter. Vi trenger å bruke den strømmen vi har på en smartere måte, og spare der vi kan. Vi trenger gode ordninger og tiltak nå.