Dette er et resultat av budsjettforliket mellom SV og regjeringspartiene.
– SV har tatt på alvor at norske husholdninger i årevis har betalt inn hundrevis av millioner til Enova over nettleien, men bare fått tilbake en brøkdel i form av Enova-støtte, poengterer rådgiver Bård Baardsen i Norsk Varmepumpeforeningen. «Stortinget ber regjeringen sikre at Enova benytter rammen på 300 millioner kroner til husholdningene som følger av Enova-avtalen, i tillegg til 100 millioner kroner som kommer av enigheten mellom partiene.» Fra budsjettforliket NOVAP har fått viktige gjennomslag Sammen med en rekke forbruker- og interesseorganisasjoner har NOVAP det siste året jobbet systematisk og iherdig opp mot ledende politikere. Hovedmålet er å bidra til mer energieffektivisering og lokal energiproduksjon. – Med budsjettforliket har vi fått gjennomslag for viktige synspunkter, mener Baardsen, som jobber svært aktivt med de andre organisasjonerne. Likevel er det ingen grunn til å hvile på laurbærene, påpeker Baardsen. – Enova har i liten grad vist vilje til å støtte kjent og velprøvd teknologi som kan hjelpe folk flest til å spare strøm. Og dagens avtale mellom Klima- og miljødepartementet og Enova har ikke energieffektivisering som et mål. Vil følge Enova nøye Baardsen lover at nettverket av organisasjoner kommer til å følge med på hvordan  Enova følger opp budsjettavtalen. – Vi er positive til at det gjøres en vurdering av om ansvaret for enøksatsing i boliger bør overføres til Husbanken, men vi er også svært opptatt av å bidra til at Enova fungerer for forbrukere mens regjeringen jobber med denne saken, poengterer Baardsen. Kilde: NOVAP