–Behovet for dyktige fagarbeidere hadde vi før koronaen kom, og det vil bare forsterke seg i årene fremover. Med nærmere 40 millioner kroner kan fagarbeidere over hele landet få kompetansepåfyll som gir dem et konkurransefortrinn i et tøft arbeidsmarked, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Det er Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) som lyser ut midlene til fagskolene. Leeggard mener at dette er svært positivt. – Bedrifter og bransjer i samarbeid med fagskoler få tilgang til korte, fleksible utdanningstilbud som kan kombineres med jobb og familieliv. Tilbudene er gratis for den enkelt. Mange moduler er utviklet gjennom bransjeprogrammet og kan tilpasses og spres rundt om i landet. Her finnes muligheter for å styrke kompetanse om ny teknologi og digitalisering, nye produksjonsmetoder og grønn produksjon og bærekraft, avslutter hanvog grønn produksjon og bærekraft, avslutter han. Søknadsfristen er 19.februar. Her kan du lese mer om utlysningen. Fakta om utlysningen: 
  • Diku lyser ut midler til nye studieplasser til industri- og byggrelaterte videreutdanningstilbud i høyere yrkesfaglig utdanning.
  • Stortinget har bevilget 37,8 millioner kroner til 498 nye studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning i 2021.
  • Midlene bevilges som ettårige studieplasser med helårseffekt i 2021.
  • Midlene skal gå til videreutdanningstilbud som kan defineres inn under det som kalles «Industrifagskolen» – en paraplybetegnelse for tilbud utviklet av partene i arbeidslivet gjennom Bransjeprogram for industri og bygg.
  • Tilbudene skal dekke kompetansebehov definert av arbeidsgiver- og tillitsvalgtapparatet i fellesskap.
  • Det er fagskoler som kan søke om midler til studieplasser.
  • Det overordnede målet for disse studieplassene er at fagskoler tilbyr fleksible, modulbaserte og relevante utdanningstilbud til ansatte i industri og bygg.
  • Tilbudene skal bidra til økt produktivitet og/eller omstillingsevne både for den enkelte arbeidstaker og for bedriften.
  • Bakgrunnen for Stortingets budsjettvedtak er forhandlingene i frontfagene i august 2020.